Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně s tím, že její výsledky mohou být dále použity podle uvážení vedoucího diplomové práce jako jejího spoluautora. Souhlasím také s případnou publikací výsledků diplomové práce nebo její podstatné části, pokud budu uveden jako její spoluautor.

 

 

Dne......

Podpis ...

For an English written thesis/bachelor work, this text should be translated as:

Statement

I declare that I have worked out this thesis independently assuming that the results of the thesis can also be used at the discretion of the supervisor of the thesis as its co-author. I also agree with the potential publication of the results of the thesis or of its substantial part, provided I will be listed as the co-author.

 

Prague, ……………………………

 

……………………………………………
Signature