Informace, sdělované studentům na prvním cvičení (stručný souhrn).

Úkolem prvního cvičení je ověřit funkčnost kont a schopnost studentů posílat elektronickou poštu, případně s přiloženým souborem.

Důležité: v době zjišťování prezence se můžete podívat na ukázku závěrečného testu , i když letos bude buď úplně jiný, nebo bude hodnocena práce na cvičeních. Upřesní individuálně každý vyučující na svých cvičeních.

Pro práci s počítačovou sítí ČVUT a FS jsou závazná příslušná pravidla. Většinu informací naleznete na adrese net.fs.cvut.cz (přesměrování). Věnujte prosím pozornost existenci černé listiny.

Učebny CPS s volným vstupem pro studenty jsou v lokalitě Dejvice v místnostech 404 až 408 a na Karlově náměstí v bloku A, čtvrté patro. Učebna 207 (je přístupná jen zadním schodištěm v bloku A1) je využitelná jen pro výuku, studenti zde nesmí pracovat bez dozoru pedagoga. Ostatní učebny jsou mimo výuku využitelné pro samostatnou práci studentů. Počítačové učebny fakulty (i některých ústavů) jsou sledované kamerovým systémem.

Po zapnutí počítačů v učebnách se první objeví textové okno s několika řádky, které umožňuje vybrat operační systém. První řádek umožňuje spustit operační systém Linux (Ubuntu), na druhém jsou přichystána MS Windows. Pro práci s výpočetními servery je třeba si nechat založit konto; slouží studentům, kteří například k diplomové práci potřebují spouštět náročné výpočty, například simulace. U těchto počítačů je možné spustit příslušné výpočty a od terminálu se odhlásit - programy lze ponechat spuštěné, takže výpočty mohou probíhat například přes víkend.

Po zavedení operačního systému si můžete prohlédnout "desktop". Při práci v učebnách CPS je třeba stále mít na paměti způsob realizace údržby softwareového vybavení. Počítače nemají žádné harddisky, vše se zavádí ze sítě. Pokud použijete USB disk a pokud jej počítač rozpozná (netýká se všech typů), pak jeho obsah naleznete v podadresáři ve složce "tento počítač".

V normálním provedení by měl tento operační systém při odhlášení uživatele (nebo odpojení terminálu, například vypnutím počítače) uložit tzv. individuální nastavení uživatele a také složku "Dokumenty", což v počítačových učebnách není realizováno. Pokud tedy uděláte jakékoli změny a přijdete příště, spustíte si počítač opět ve stejném stavu. Na ukládání dat je pro studenty k dispozici server FSH s operačním systémem Linux, kam jsou automaticky po přihlášení k MS Windows nebo Ubuntu také přihlášeni. Ve školní síti naleznete svůj adresář na tomto serveru připojený jako N: (ale pojmenování adresáře zahrnuje jméno serveru, složky a vaše přihlašovací jméno, takže samotné N: při výběru disku(drive) není vidět - objeví se však v adresní řádce po jeho zvolení. Do vašeho adresáře je také při odhlášení ze serveru uložena složka "Dokumenty", takže v případě korektního ukončení práce ji příště naleznete ve stavu, v jakém jste ji opustili.
Poznámka: Občas se stává , že programy jako "Průzkumník" a "Tento počítač" disk N nezobrazují - pak je třeba do adresního řádku napsat " \\FSH\\username ", kde za username doplníte své přihlašovací jméno (osmiznakové, cosi jako novaklu3 apod.).
Poznámka 2: z jiných počítačů v síti fakulty (laboratoře, učebny pro výuku CAD) je třeba zadat při připojování serveru FSH jméno a heslo - před jméno je pak třeba napsat MS jako Microsoft a obrácené lomítko, tedy např. MS\novaklu3 .

Z počítačů mimo fakultní síť je server FSH a jeho adresáře dostupný například pomocí programu Winscp. Pro připojení serveru potřebujete zadat jeho jméno (fsh.fsid.cvut.cz) a Vaše přihlašovací jméno a heslo (je společné pro všechny servery ČVUT). V Linuxu a pro Android potřebujete sftp klient. Pro Android je lépe použít služby rozhraní mbox.fs.cvut.cz pro stahování souborů, viz níže.

Hesla

Heslo je pro všechny služby ČVUT jednotné (kos, mail, učebny, ...). Studenti byli s podstatnými údaji seznámeni u zápisu.

Pokud jste tak ještě neudělali, pak si někdy (nejlépe z domova) nastavte hesla, například na adrese http://dups.fs.cvut.cz . Zde se nastavuje také Mobility password, bez kterého se nepřihlásíte do WiFi sítě fakulty.

Mobility password je u nás také označováno jako "slabé" heslo. Občas potřebujeme sdělovat heslo nedůvěryhodným serverům, například síti Eduroam na cizí universitě. Pro tyto účely je zavedeno toto druhé heslo, které neumožňuje samo o sobě žádný přístup k datům (jen potvrzení, že uživatel patří mezi uživatele sítě Fakulty strojní ČVUT). WiFi síť na fakultě nyní pracuje jen v případě, že máte nastaveno toto "mobility" heslo. Aktivovat je třeba mezinárodní síť Eduroam. Návody naleznete na stránce, kam se dostanete přesměrováním z net.fs.cvut.cz .

Zapomenutá hesla - hesla pokud možno nezapomínajte. V případě nutnosti vám může heslo změnit některý z pracovníků CPS (opět: net.fs.cvut.cz, položka Kontakty), správný postup je navštívit vydavatelství průkazů ČVUT (občas z ruky, ale mají delší pracovní dobu). Vzhledem ke kvalitě fotografie můžete potřebovat dva průkazy (k průkazu studenta i občanku nebo pas).

Poznámka - phishing: Rozhodně neposílejte hlavní heslo na žádný server, který není v doméně cvut.cz. Pokud by někdy chtěl někdo ze správců některého serveru ve škole, abyste řešili problém s omezením prostoru nebo nějakým jiným problémem s kontem, rozhodně bude očekávat, že mu pošlete zpět e-mail, nikoli někam zadávat nebo posílat hesla. Občas je třeba zadat heslo pro zpřístupnění nějaké služby, například v našem cvičení o knihovnách; server je v doméně cvut.cz, ale vždy se prosím přesvědčte, že je to normální stav, abyste neposlali heslo na nějaký vývojový server, který mají někde na ústavu špatně zabezpečený. Uživatel fakultní sítě je zodpovědný za škody, které se následně mohou stát jeho jménem.

E-Mail na FS: Přidělením konta (uživatelského jména) na serverech fakulty získá každý student e-mailovou schránku. Její adresa pro studenta s přihlašovacím jménem novakja1 je například novakja1@mbox.fsid.cvut.cz. Pro účely komunikace se studenty je určena fiktivní adresa ve tvaru jmeno.prijmeni@fs.cvut.cz. Tento tvar lépe odpovídá současným zvyklostem tvorbě e-mail adres. Nejedná se přitom o skutečnou e-mailovou adresu, ale jen o adresu virtuální; cokoli se na ni pošle, je přeposláno na původní adresu studenta. Místo, kam bude pošta přeposílávána, lze přitom změnit - slouží k tomu právě záložka, zmíněná na začátku tohoto odstavce. Lze zapsat i více cílových adres, oddělených čárkou (bez mezer!). Studentům doporučujeme, aby si školní poštu přesměrovali na svou současnou adresu, resp. pokud ji nemají, aby si ji vytvořili na některém z veřejně dostupných serverů (seznam, centrum, gmail a podobně). Poštu lze číst i ze serveru mbox - v tomto případě lze použít protokoly POP3 a imap (v obou případech jen jejich zabezpečené verze) a z některých sítí i webové rozhraní (https://mbox.fs.cvut.cz). Tento server je zejména vhodný pro tablety a mobilní telefony. Ve webovém rozhraní jsou dostupné i soubory na serveru fsh (v horním menu položka Další -> Správce souborů -> FSH), takže v nouzi nepotřebujete instalovat sftp klienta. Přesměrování pošty opět na serveru http://dups.fs.cvut.cz .

Ve zbytku hodiny si prohlédněte následující užitečné stránky a zkuste si vzorový test (klikněte zde) :

KOS - komponenta studium. Název pochází z dob sálových počítačů a připomíná, že to byla FEL ČVUT, která měla elektronickou evidenci studijních záznamů jako první v Československu (sami se na vývoji podíleli). V současné době studenti využívají webové rozhraní na adrese www.kos.cvut.cz. Zde je třeba zejména:

Komentář:

ČVUT - Fakulta strojní, domovskou stránku fakulty. Pozornost si zaslouží především odkazy:

Usermap - server, vyhledávající studenty a zaměstnance ČVUT. Pro správnou funkci se nezapomeňte přihlásit! Zde můžete buď také nalézt správný titul k jednotlivým zaměstnancům a spojení na ně, nebo navíc (po změně hesla na systému DUPS) upravit údaje, které o vás vidí ostatní. Zkuste vyhledat sami sebe, v řádku "přihlašovací jméno" se můžete podívat na své přihlašovací jméno, které funguje jak sem, tak do webového rozhraní systému KOS. Některé údaje lze doplnit (ostatní jsou shromážděny z autoritativních serverů administrativy ČVUT). Údaje, které lze změnit, jsou zpravidla označeny slovem "Přidat".

Anketa - výsledky pravidelné studentské ankety jsou na adrese www.anketa.fs.cvut.cz, kde je i archiv minulých let. Anekty se lze zúčastnit po konci semestru (například druhý týden zkouškového, když čekáte na výsledky další zkoušky) na adrese www.anketa.cvut.cz. Za anonymitu ručí autoři na rektorátu, viz uvedená stránka.

Všechny důležité informace o síti, například jak konfigurovat WiFi pro eduroam, jsou na serveru net.fs.cvut.cz.

Zahraniční výjezdy (odkaz-FAQ-vyžaduje přihlášení) - v rámci tříletého studia lze vyjet na semestr do zahraničí prakticky jen v letním semestru druhého a zimním třetího ročníku. Na zahraniční škole je třeba absolvovat takové předměty, které budou ekvivalenty těch, které doma zmeškáte. Proto je v těchto případech často třeba si předměty, které takto studovat nelze, zapsat například o rok dopředu, a zápis jiných (například z druhého semestru) plánovitě odložit. Pro studijní pobyty po Evropě slouží program Erasmus, ale pozor - ne ve všech zemích se jedná o studium v angličtině, například ve Španělsku, Francii a Německu často potřebujete místní jazyk. V programu Erasmus je největší zájem o západní Evropu, nevýhodou pak je, že naši studenti jsou vystaveni konkurenci všech ostatních fakult. Proto je možná lepší zkusit Pobaltí a Skandinávii. Možná někdy bude snazší zkusit pobyty mimo Evropu, na základě bilaterálních smluv - mezi státy, nebo dokonce mezi univerzitami. V navazujícím magisterském studiu bohužel zahraniční stáž často způsobí odklad obhajoby diplomové práce (na TZSI je možný druhý výjezd, patřící již do magisterského studia, organizovat již na bakalářském a vyjet v prvním semestru). Informace proto již nyní hledejte na stránce ČVUT (intranet), odkaz Mezinárodní programy na stránce informací pro studenty (dobrý prospěch není zcela podmínkou, ale nemůže být vyslán na mezinárodní pobyt student, který má nějaký předmět na druhé zapsání). Nebo si alespoň zkuste na rektorátu udělat/nechat uznat jazykovou zkoušku. Ta pak platí po celou dobu studia. Přihlášky se zpravidla podávají v průběhu listopadu. Když se začnete pokoušet hned, můžete to zkusit 3x. Ukázka: předběžný zájem přijíždějích studentů o námi nabízené předměty.

Software, dostupný studentům ČVUT, najdete na adrese download.cvut.cz .

Studijní a zkušební řád naleznete na adrese intranet.cvut.cz.

Podmínky k získání zápočtu.

1. Aktivní účast na cvičeních. Ze studijního řádu ČVUT vyplývá, že cvičení jsou povinná, takže první podmínkou bude zřejmě účast na cvičeních. Cvičení je ovšem zřejmě možno omluvit, pokud budou nahrazena, nebo v případě nemoci. Pro případ nemoci ovšem platí, že student, který neabsolvuje více jak polovinu cvičení, má předmět opakovat (pokud se již nejedná o druhé zapsání). Pokud se jedná o absenci z jiného, zejména předvídatelného důvodu, musí být po domluvě s cvičícím nějakým způsobem nahrazena. Podrobné informace podají jednotliví cvičící. Poznámka: Studenti kombinovaného studia splní tuto podmínku účastí na individuálních/hromadných konzultacích, účastí na závěrečném soustředění a složením zápočtového testu v průběhu zkouškového období, kdy je kontrolována i příprava, která zde probíhá samostudiem.

2. Splnění předepsaných úkolů (jsou na začátku webové stránky každého cvičení odlišnou barvou). Další důležitou podmínkou je, že studenti na cvičení plní zadané úkoly. U některých vyučujících je výuka řízena a je požadováno, aby student dělal to, co ostatní (ve stejnou dobu, v případě zdatnějších na ostatní občas počkal). Výjimky může povolit cvičící.
Poznámka - úkoly jsou sice navázány na cvičení, ale pro jejich odevzdání platí to, co u ostatních předmětů, končících klasifikovaným zápočtem - nemoc není důvodem pro neodevzdání všech úloh, zadaných již na začátku semestru na webu.
Poznámka 2 - studenti potřebují do konce zimního zkouškového období splnit předměty v rozsahu 15 kreditů. To je také jediný důvod, proč mohou potřebovat zápočet z tohoto předmětu před začátkem dalšího semestru. Závazný termín je konec prodlouženého zkouškového období, což je nejčastěji konec letního semestru (stanoví vyhláškou děkan fakulty).

3. Úspěšné absolvování závěrečného testu, pokud jej cvičící požaduje. Klasifikace může místo toho zahrnovat kvalitu práce na cvičeních.

Zápočet nelze získat dříve, než na zápočtovém cvičení. Zápočty je třeba získat do konce zkouškového období.

Náhradní termíny v případě neabsolvování závěrečného testu si je třeba dohodnout se svým vyučujícím. Žádné hromadné náhradní termíny neexistují, zejména se nelze místo testu přihlásit na závěrečný test kombinovaného studia.

sepsal: Vladimír Hlaváč