Páté cvičení

Motto:

 • Vyhledávání tématických informací, hledání v knihovních zdrojích fakulty. Každý student zpracuje a odevzdá jednostránkový dokument-rešerši o informačních zdrojích Internetu na vybrané téma (např. převodovky, letecké modelářství), tj. uvede několik podle jeho názoru nejdůležitějších Web adres a ke každé Web adrese uvede 2-3 věty charakterizující daný zdroj. V dokumentu budou uvedeny alespoň dvě knihy nalezené na dané téma v knihovně fakulty.
 • Poznámka - aby předložený text mohl sloužit jako důkaz o prostudování zdroje, je nezbytně nutné, aby u nalezené stránky byly zcela jiné věty, než jsou pro daný odkaz uvedeny v kterémkoli z vyhledávacích serverů. V případě pochybnosti může vyučující položit doplňující otázky ohledně obsahu popisované stránky.

  Knihy doporučuji raději vyhledávat ve Státní technické knihovně. Upozorňuji studenty, že průkaz studenta ČVUT platí jako průkaz do této knihovny (nutno zaregistrovat).

  Způsob zapsání citované literatury

  je normalizován, příklady naleznete například na konci každého skripta. Vždy je uvedena příslušná značka, kterou se budeme odkazovat (v hranatých závorkách - podle normy výhradně číslo, dnes se stále častěji objevují iniciály nebo zkrácené jméno autora). Pak následuje příjmení autora a první písmeno křestního jména (při větším počtu autorů se dle potřeby opakuje), za ním za dvojtečkou teprve název publikace. Po tečce pak vydavatel a rok vydání. Příklady:

  [1] Kořínek, M., Kmoníček, J.: Novell Netware 4.x. Kopp, České Budějovice, 1996

  [2] Novák, R.: Fyzika II. (Skriptum). Vydavatelství ČVUT, Praha, 1997

  Nalezené knihy budou uvedeny v tomto tvaru. Na možnost jiných (formálně správných, ale na ČVUT neobvyklých) tvarů uvádí např. přiložený dopis.

  Vyhledávání na Internetu

  Adresy lze hledat různě. Nejjednodušší možnost je zkusit, zda organizace nemá stránky pod svou zkratkou. Například můžeme zkusit napsat www.cvut.cz, a snadno získáme stránky ČVUT. Ministerstvo vnitra má například stránky www.mvcr.cz. Někdy tato metoda selže - podívejte se například na stránku www.fsi.cz - evidentně zde není oficiální stránka fakulty, tu naleznete na adrese www.fsid.cvut.cz. V zásadě platí, že pokud nalezneme nějakou zajímavou stránku, je dobré si její adresu poznamenat ("tužkou na papír" - vytisknout a připíchnot na nástěnku, za pár let může z počítače zmizet).

  Pro vyhledávání odkazů vznikly dva typy serverů; na první typ (označme si jej například Yahoo!) si musí každý autor, který chce dát vědět o své stránce, tuto zaregistrovat. Druhý typ prohledává Internet sám, této činnosti říkáme indexace. V současné době většina serverů poskytuje kombinaci obou služeb. Představiteli prvního typu v ČR jsou například Seznam, Centrum, U zdroje, nebo Atlas (býval k nalezení také na adrese msn.cz, patřící firmě Microsoft (Microsoft Network) a nastaven jako výchozí v prohlížeči Microsoft Internet Explorer v české verzi). Za druhý typ jmenujme raději zahraniční - Altavista, Excite, Google (i když například Seznam stále ještě také umí vyhledávat plnotextově). Všechny tyto servery jsou živeny z reklamy - reklamních obrázků; za každé zobrazení se zadavateli účtuje. Výdělečnější je první typ - druhý je spíše prestižní záležitostí, vyžaduje totiž výkonný počítač i software.

  Google má ovšem dnes prakticky monopol. Na mnoha serverech je lépe hledat přes Google, než přes jimi nabízené menu (viz podrobné vyhledávání, site:). Jiným zdrojem jsou informační servery, nejvýznamnější je www.wikipedia.org.

  Vyhledávání v knihovnách

  Vyhledávání má každá knihovna různé. Postupovat lze zpravidla intuitivně, pokud známe adresu knihovny. Knihovny ČVUT (tedy i fakultní) naleznete na adrese knihovna.cvut.cz. Pravidlem je, že se snažíme hledat v katalogu. Klikneme tedy na katalog (*), pak na strojní fakultu (*), na další stránce znovu na katalog, a zde vyplníme náš dotaz - ve fakultní knihovně se zpravidla hledá podle autora, nebo podle názvu. Zaškrtneme správnou fakultu a stiskneme tlačítko hledat (podle zápisu s nebo bez diakritiky). Musíme si uvědomit, co hledáme - jednak signaturu do knihovny, kde si něco chceme půjčit, druhak, zda je kniha volná.

  V zadání bylo jen referovat o knihách v katalogu strojní fakulty, takže další text není povinný - máte-li dokončený jednostránkový dokument, odevzdejte jej raději nyní.

  Stránka Státní technické knihovny je na adrese www.stk.cz (přesměruje na techlib.cz, ale stk.cz je kratší na psaní). Opět hledáme v katalogu. Pro naše studenty je zajímavé, že pro vypůjčení není třeba průkaz knihovny, stačí průkaz studenta ČVUT (kartička s čárovým kódem). Informujte se přímo v STK. Až si tuto skutečnost ověříte, knihu vyhledáte a zamluvíte si ji na Internetu. Bude připravena cca za dvě hodiny k vyzvednutí v budově Národní technické knihovny hned vedle fakulty v Dejvicích (z depozitáře nejdříve druhý den).