Kombinované studium PPS

Ve školním roce 2017/18 začínáme 7.12.2017 od 12:45 v posluchárně A312 na Karlově náměstí. Kdo chce informace dříve, nechť si přečte text prvního cvičení prezenčního studia.

Informace z předchozí stránky platí přiměřeně. V materiálech pro jednotlivá cvičení jsou fialově vyznačeny úkoly, které studenti prezenčního studia plní na cvičeních. Po studentech dálkového studia jsou vyžadovány následující úkoly:

Jako náhradu účasti na soustředění můžete zaslat vyřešené úlohy předem, na adresu hlavac@fs.cvut.cz. Pokud nebudou správně nebo úplně vypracované, dořešíme to později mailem (potvrdím přijetí a opravené pošlu zpět později). U studentů kombinovaného studia jsou přípustné formáty MS Office od verze 97 do verze 2016, doporučený je formát Openoffice.org (.odt, .odf, používaný i v LibreOffice). Přípustný je i Latex, resp. gnuplot formát, pokud pošlete současně zdrojový kód a pdf (prosím o překlad případného postscriptu do pdf). Kdo nezašle úlohy (všechny alespoň v nějakém stavu) předem, nebo se nezúčastní soustředění, bude muset doložit závažný důvod nepřítomnosti, jinak budeme požadovat jako kompenzaci řešení ostatních úloh denního studia kromě vlastní webové stránky.

Pokud student nestihne vypracovat úlohy v termínu soustředění, může je přinést hotové k zápočtovému testu (v tomto případě stačí vytištěné, ale vyučující může pro kontrolu požadovat předvedení některých úkolů zadání znovu na místě). Student musí nedokončení úloh před odchodem ze soustředění oznámit některému z vyučujících, který si tuto skutečnost zapíše do seznamu přítomných.

Ostatní cvičení prezenčního (denního) studia dělat nebudeme, ale doporučuji, abyste si tyto úkoly prohlédli, popřípadě zkusili udělat, protože podobné budou i u zápočtového testu.

Soustředění bude na Karlově náměstí, 4. patro (podkroví budovy A)

Soustředění (4.1.2018) bude v prostorách učeben na Karlově náměstí, čtvrté patro (vchod točitým schodištěm, po dosažení druhého patra je třeba jít směrem k budově B, ve 4. patře se zeptáte; alternativní vchod je z druhého patra budovy A, směrem na sever (k Černému pivovaru), kde je další schodiště a narazíte na dveře k učebnám). Začátek postupně od 12:30 do 13:00, konec od 15:30 (podle rychlosti studentů) do 16:00. Prosíme, pokud se zúčastníte, zapište se do prezenční listiny. Pokud nestihnete úlohy odevzdat na místě, můžete je poslat dodatečně e-mailem, nebo přinést vytištěné k testu (právě pokud podepíšete prezenci).

Na soustředění máte nejen zpracovat na této stránce výše zadané úlohy, ale také provést činnosti dle 1. cvičení denního studia (změnit si heslo, přesměrovat si poštu a vyzkoušet si připojení zejména k serveru www.kos.cvut.cz, i když pokud tak můžete učinit předem ze svého počítače, bylo by to lepší), pokud jste tak neučinili dříve. Účast je povinná (pokud nezašlete vypracované úlohy předem na e-mail hlavac@fs.cvut.cz). Prosíme, pokud si nejste jisti, že se dokážete přihlásit na test, využijte přítomnosti našich asistentů na soustředění a požádejte je o pomoc (viz následující odstavec).

Test zahrnuje vypracování podobných úkolů, jako studenti prezenčního studia plní na běžných cvičeních, jen jsou (tyto úkoly) oznámkované. Test bude v zásadě obsahovat úkoly z MS Wordu a MS Excelu, které jsou popsány zde. Pro ty, kteří zvádají látku v tomto rozsahu a navíc porozuměli textu prvního cvičení prezenčního studia, je zbytečné docházet na konzultace (přednášky) do učebny A312. Přihlášení na test: Přihlašte se do systému KOS (pro případ tisku: www.kos.cvut.cz) a vyhledejte jednorázovou akci. Název akce zřejmě bude "Kombinované studium PPS", protože označení "test" vede k přihlašování studentů denního studia, a tím blokování kapacity. Z uvedeného je patrné, že studenti musí mít vyřízenu kartu studenta a předem si ověřit platnost přihlašovacího jména a hesla.

Zápočtové testy budou v učebnách v Dejvicích, 4. patro, blok A1. Pravděpodobně výhradně 405b. Sledujte poznámku u daného termínu v KOSu. Termíny bez označení "kombinované studium" jsou určeny pro studenty řádného studia a pro udělení zápočtu je na nich požadována řádná docházka na cvičení. Následující seznam bude obsahovat jen termíny pro kombinované studium, ale rozhodující je vždy seznam jednorázových akcí v KOSu.

Předpokládané termíny testů :(pro ilustraci přehled termínů z roku 2018, novější jen v KOSu):

Datum Začátek Konec Název Uzáv. Kap. Místo
 9.1.2018 12:30 14:00 kombinované studium PPS  9.1.2018 10 405b - sraz v učebně
18.1.2018 10:00 12:00 kombinované studium PPS 16.1.2018 10 405A - sraz v učebně
25.1.2018 17:00 18:30 kombinované studium PPS 14.1.2018 10 308 - sraz v učebně

Následují loňské údaje! :

Přihlášení: Testy budou vypsány jako jednorázové akce v KOS. Test lze řešit v MS Office (verze 2010, CZ i EN, nebo 2016, jen EN), i když doporučujeme raději Open Office. Vzhledem k terminálovému provozu MS Windows se dá při velkém zatížení učeben očekávat pomalejší reakce systému, pokud ovšem použijete Linux (Ubuntu) a Open Office, většině čekacích dob se vyhnete. Protože nelze zcela vyloučit poruchu (někdo zakopne o kabel v učebně), rozpracovaný test si průběžně ukládejte do svého adresáře. To je ten označený přihlašovacím jménem studenta ve složce computer, nikoli network nebo dokonce profiles. Pozor, MS Windows v učebnách automaticky ukládají do složky profiles, kde jsou pak soubory nepřístupné pro editaci (jakékoli změny nelze uložit).

Pravděpodobné termíny testů - dojde k upřesnění:
Řádné termíny testů - viz tabulka výše - o zkouškovém vše v Dejvicích v učebně 405b! Pokud by se nestačili zúčastnit všichni, bude po 20. lednu vyhlášen další termín. (studenti musí získat 15 kreditů již do konce zkouškového, nicméně zápočet z PPS lze uzavřít i v průběhu letního semestru).

Prosím, přesvědčte se, že již před tím, než se zúčastníte testu, budete znát své jméno a heslo, a budete schopni se přihlásit do fakultní sítě. Pokud budete muset tento problém řešit až na testu, bude to na úkor času, určeného pro psaní testu. Děkuji za pochopení.

Následují další, vesměs nepodstatné údaje:

Co udělat nejdříve

Jako první se prosím podle následujícího odstavce přesvědčte, že se můžete přihlásit do sítě. Pokud se nemůžete přihlásit, nebo jste zapoměli heslo... , v ostatních případech je třeba začít změnou hesla.

Spustíte Microsoft Internet Explorer, zadáte adresu stránky Centra počítačových služeb net.fsid.cvut.cz . Vlevo dole pod nápisem SERVICES nalezněte odkaz DUPS, který je třeba zvolit. Po vložení původního přihlašovacího jména a hesla v dalším formuláři můžete zadat nové heslo - dvakrát. Nejkratší možná délka je osm znaků. Někdy je dobré se vyhnout písmenům a znakům, které jsou jinde na české a anglické klávesnici ("z" a "y"). Heslo nesmí obsahovat žádné běžně používané slovo - v případě potřeby použijte "zkomoleninu" (např. "Alyk" místo "Alik", "Jizinka" místo "Jirinka" apod.). Rozlišují se malá a velká písmena, vyhněte se diakritice (háčkům a čárkám).

Při změně hesla si prosím zvolte záložku mail a přenastavte si, kam se vám bude přeposílat pošta, zasílaná na předdefinovanou adresu studenta ve tvaru jméno.příjmení@fs.cvut.cz (např. veronika.habova@fs.cvut.cz). Doporučujeme si ji přenastavit na adresu, kterou jste zvyklí číst. Údajně je možné zadat až tři adresy, vzájemně oddělené čárkami (v návodu se nic nepíše o mezerách). Předpokládá se, že vyučující budou pomocí těchto adres posílat případné pokyny studentům. Ti si je budou přesměrovávat, kam budou právě potřebovat.

Pokud si proto chcete něco uložit na příští hodinu, musíte soubor umístit do adresáře N: . Pod tímto jménem je připojen váš adresář na serveru FSH (Linux, asi Debian). Při ukládání a podobně naleznete tyto složku zpravidla rozbalením položky s názvem, obsahujícím vaše přihlašovací jméno (např. novotja2@samba.fsid.cvut.cz (N:) ). Po přihlášení ve škole by měla být stejná se složkou Dokumenty (neověřeno).

Některé služby jsou přístupné z Internetu. Vaše soubory v adresáři N: naleznete, pokud se přihlásíte na ftp server fsh.fsid.cvut.cz pod vaším uživatelským jménem a heslem (vyžaduje ftp klienta - pokud žádného nemáte, podívejte se na Winsite; je ovšem požadováno bezpečné "ftps" spojení, v nouzi alespoň "scp" - ze svých zkušeností doporučuji použít program Winscp). Poštu na školní adrese můžete číst na serveru mbox.fsid.cvut.cz, nebo ji lze stahovat protokolem POP3 z téhož serveru. Způsob připojení z počítačů mimo fakultní síť je popsán na serveru net.fsid.cvut.cz, na odkazu "návody" (zde je popsán nejen server FSH a mail, ale i další potřebná nastavení, např. KOS).

Přístup do KOS přes webové rozhraní (MS Internet Explorer, Firefox aj.)

Přihlásit se na zkoušku, či zkontrolovat si, zda byly výsledky zkoušky v přiměřené době (týden) studentům zaznamenány, můžete na adrese www.kos.cvut.cz .

Sepsal a u dálkového studia přednáší: ing. Vladimír Hlaváč, hlavac@fs.cvut.cz.