ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZESBORNÍK ODBORNÉHO SEMINÁŘE


spojený s prezentací výsledků výzkumných projektů a nových iniciačních témat na ústavu 12110
1. - 3. června 2008

Klášter Želiv, Česká republika
Kompletní sborník seminářeOBSAH SBORNÍKUPříspěvky odboru elektrotechniky

Jan Chyský
Jednofázový asynchronní motor napájený frekvenčním měničem
Kamil Mrázek
Automatické řízení s internetovou komunikací v PHP
Lukáš Novák
Úsporné polohové servo s nízkými požadavky na dynamiku
Martin Novák
Rezistivní dotykové obrazovky a využití v univerzálním regulátoru
Martin Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák
Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí
Martin Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák
Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu
Jan Oliva
Optický taktilní senzor
Ivan Uhlíř
Elektromechanické kmitání jako možný důvod výpadků elektrorozvodných sítí
Jaromír Volf, Karel Vítek, Pavel Děd, Petr Novák, Jiří Šťastný, Josef Vlček
Výceosový snímač rozložení tlaků a smyku

Příspěvky odboru přesné mechaniky a optiky

Jiří Čáp
Analýza citlivosti justáže slunečního derotátoru
Jan Hošek
Konstrukce fázově Dopplerovského anemometru pro určování velikostí bublin v širokém měřeném prostoru
Pavel Kajnar
Gradientní optické prvky
Petr Mareček
Uhlíkové kompozity v konstrukci vzducholodí
Lukáš Marek, Josef Zicha
Použití uhlíkových kompozitů při konstrukci speciálních dalekohledů
Jiří Maršík
Měřicí platforma pro rentgenovou reflektometrii XRR
Šárka Němcová, Pavel Václavík
Transmisní holografické mřížky

Příspěvky odboru automatického řízení a inženýrské informatiky

Jiří Bíla, Jakub Jura
Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny
Ivo Bukovský, Ladislav Smetana, František Anderle
Adaptivní predikce přechodů mezi lokálními traktory Lorenzova systému
A. Ivančo, J. Bíla, Y. Chamaillard
Strategie řízení toku energie pro pohon vozidla s pneumaticky hybridním motorem
Jakub Jura, Jiří Bíla
Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze,
sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny: MSM 2B06023
Josef Kokeš
Jazyk XSLT a sémantický web
Petr Kolář
Implementace analýz spolehlivosti v prostředí projektově řízené organizace
Miroslav Kopecký
Device Controlled by Java
René Neděla
Taktilní plošné snímače a jejich kalibrace
Růžena Petrová
Odhad průběhu energetických toků ve sledovaných ekosystémech
Stanislav Vrána
Regulace soustavy "Kaskáda tří nádrží" pomocí řídícího systému REX
ISBN: 978-80-01-04087-4Editoři: Ing. Jan Hošek, Ph.D., Ing. Miroslav Žilka, CSc.

© ČVUT 2008