P. Ditl

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
 
Ústav procesní a zpracovatelské techniky
U 12118

Pavel DITL
Znak ústavu
Oddělení:
ČVUT v Praze
Fakulta strojní
Ústav procesní a zpracovatelské techniky U12118
Technická 4, 166 07 Praha 6
Telefon: +420 2 2435 2549
Fax:       +420 2 2431 0292
 

VZDĚLÁNÍ

 

AKADEMICKÁ DRÁHA

 

PRŮMYSLOVÁ PRAXE

 

PEDAGOGICKÉ ZKUŠENOSTI

 

VÝZKUMNÉ ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY

Výsledky byly publikovány v cca 160 článcích a sbornících z konferencí - převážně na mezinárodní úrovni.

 

VYBRANÉ PUBLIKACE Z POSLEDNÍCH LET

 

VYBRANÉ PROFESNÍ AKTIVITY