Tato stránka ke stažení ...

Přednášky

Zde je nezkomprimovaná a zde zkomprimovaná verze přednášek.

Cvičení

Zde jsou prozatímní texty ke cvičení předmětu Algoritmy pro inženýrské aplikace. Otázky ke zkoušce budou (doufám včas) na stránce s podobnými texty. Pro práci v Delphi je třeba se naučit programovat v Pascalu; na cvičeních AII se učí Pascal a používání Delphi současně. Pokud by někdo měl zájem o internetovou učebnici Pascalu, zkuste například stránky maturita.cz. Pokud zvládáte číst anglicky psané texty, můžete se o práci v Delphi poučit v textu Essential Delphi od Marco Cantu (zde jsou i další zajímavé texty).

Doporučená literatura dle přednášek (pro oba předměty, i OOP)
Pro výuku Pascalu je vhodná jakákoliv učebnice, na kterou narazíte (ve skriptárně jich je průběžně několik pro FEL, ale vhodné jsou i stredoškolské učebnice apod.). Pro algoritmy je předepsaná učebnice Wirth, N.: Algoritmy a struktúry dat, ALFA, Bratislava 1981. Ideální, ale drahá a anglická je Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (je to standardní učebnice US vysokých škol, existuje asi ve 30 různých vydáních). Jako učebnice Delphi jsou vynikající knihy od Marko Cantú: Mastering Delphi 1...7, jejich české překlady jsou Mistrovství v Delphi. Pozor na Mistrovství v Delphi 5; pod tímto názvem vyšlo v češtině něco jiného (není to moc dobré).
 
Informace pro souběžnou výuku AII a OOP v roce 2002/2003 (LS) a dalších
Přednášky i cvičení budou probíhat tak, že v první polovině semestru se bude vyučovat v obou vyučovacích termínech (letos úterý 16:00, pátek 7:25) jen předmět AII, v druhé polovině semestru jen předmět OOP. Předmět OOP má méně hodin (2+1), takže páteční cvičení koncem semestru odpadnou. Někteří studenti mají jen předmět OOP (5 studentů) - na prvním příslušném cvičení se nahlásí a pak se zúčastní až druhé poloviny cvičení (počínaje osmým týdnem).

Podmínky pro udělení zápočtu AII:
Úspěšné složení nadpoloviční většiny testů, které se budou psát v rámci cvičení z AII. Testy nelze psát v náhradních termínech, protože bych musel vymýšlet další zadání.

Podmínky pro udělení zápočtu OOP:
Odevzdání semestrálního projektu. Pro účely vytvoření semestrálního projektu bude kroužek rozdělen do několika skupin, každá odevzdá projekt jednou (a vytvoří pro něj patřičnou webovou stránku). Činnost programu, vytvořeného v rámci projektu, se ověří (1x za skupinu).

Složení zkoušky z AII:
Zkouška má teoretickou a praktickou část, tou druhou začíná v učebně 308. Každý student dostane za úkol vytvořit program, na jeho odladění má jednu až cca pět hodin času. Až se mu to povede, může jej obhájit u ústní části. Navazující teoretická část vychází ze zkouškových otázek z tohoto předmětu.

Složení zkoušky z OOP:
V rámci praktické části se student pokusí obhájit programové řešení, které jeho skupina použila v příslušném semestrálním projektu. V teoretické části se vychází z látky, probrané na jednotlivých přednáškách.

Dle studijního řádu nesmí být dvě zkoušky skládány ve stejný den. Podrobné informace poskytne přednášející, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc., na některé z přednášek.

Následující texty jsou vázány na jednotlivá cvičení:

Zkoušíme, zda to lze spustit

První program

Číselné proměnné

Podmíněný příkaz. Timer.

Pole, cyklus, konstanty (i typované)

Texty, opendialog, a ...

Cykly, náhodné proměnné, třídění.

Druhé okno programu, další komponenty.

OnMouseMove, Canvas.

Canvas - psaní textů, obdélníky, graf funkce.

Tisk z programů v Delphi.

Dynamické datové struktury. Úspora místa, zásobník, fronta, řetěz.

Dynamické datové struktury, strom.