Proč Pascal?

Výuka Pascalu u nás má spíše dlouhou tradici. Začínali jsme někdy v roce 1987 s Turbo Pascalem 3.0. V té době příliš mnoho překladačů pro PC nebylo. Tenhle byl rychlý a produkoval krátké a rychlé programy.

Pascal má následující výhody:

U nás jsme používali Delphi. Delphi je typický RAD prostředek (Rapid Application Development), umožňuje velmi rychle a snadno navrhnout vzhled programu a snadno k němu připojit programovou obsluhu. Typické je, že Delphi stačí otevřít, bez čehokoli dalšího spustit (prázdný) program a ten je plně funkční (i když - pokud nic neobsahuje, lze jej nejvýš maximalizovat a zavřít). RAD prostředky většinou nevytváří v praxi použitelné aplikace, Delphi je výjimka. Studenti si například zkusili vytvořit kalkulačku nebo kreslicí program (oboje v tomto prostředí začátečník zvládne během vyčleněných 90 minut cvičení). Při výuce C++ ani Javy nikdy nedošlo na samostatně spustitelné aplikace.

Delphi poskytuje plnou podporu vytváření dll knihoven a práci s hardware počítače, včetně přímého přístupu do paměti. Pro mnoho uživatelů to byl hlavní důvod jej použít, Delphi to zvládne poměrně přehledně a proto jej často volili uživatelé MS Visual Basicu. I začlenění assembleru do textu programu je velmi snadné, prostě napíšete direktivu a pokračujete ve strojovém kódu, v kterém navíc můžete používat proměnné Pascalu. Proměnné lze ovšem definovat jen v Pascalu, obráceně cesta nevede.

Úžasnou vlastností produktů Borland je rychlost. Ta samozřejmě předpokládá nevolat Windows API; samotné algoritmy ovšem mohou být mimořádně rychlé. Pro dokumentaci jsem vytvořil následující ukázku:

Následující program jsem narychlo vymyslel jako ukázku algoritmu. Spočítá vlastně faktoriály od jedné do sedmi, pak je sečte. Aby šlo měřit čas, udělá to opakovaně. Původně jsem tam měl tisíc, číslo, které vidíte na následujícím obrázku, je deset milionů. Pak získáváme nějaký rozumně měřitelný čas. Podotýkám, že frekvence našich počítačů je 800 MHz a jedná se o starší typ (všichni je kritizují pro pomalost). Výsledek testu rychlosti bude na konci:

Funkce "now" vrací aktuální datum a čas. Je v dostatečné přesnosti, aby šlo měřit desetiny vteřin; menší dílky na PC jaksi moc měřit nejde (časovač přibývá každých 18 ms). Je pravda, že například v C++ by se nepsalo "n:=n+k", ale "n+=k", ale podobné detaily až takový vliv na rychlost výsledného programu nemají, jak se přesvědčíme pohledem na výsledek překladu. Podotýkám, že jsem program zastavil (vložil breakpoint, programovou zarážku, u které po spuštění program čeká na další ladění; následně si můžeme zobrazit okno "CPU", kde je přeložený program vidět, spolu se zdrojovým programem v Pascalu:

Na následujícím okně je samotné CPU - mimochodem, můžeme měnit registry a zasahovat do paměti (opatrně!). I zde by byla červená čára, modrá je proto, že je na ní kursor:

Mimochodem, jediná proměnná v paměti na předchozím obrázku je n, ostatní jsou v registrech procesoru. Také si všimněte, že příkaz "n:=n+k" je přeložen jedinou instrukcí. Překladač C++ by to těžko přeložil lépe, i když bychom mu napsali "n+=k". Už jsem viděl situaci, kdy překladač napsal jedinou instrukci místo dvou řádků zdrojového kódu, bohužel jsem si ji neuložil. Horší je to s překladem volání funkce:

... což jinak udělat nejde. Samotná funkce se ovšem obrací na operační systém, a to je vždy pomalé. To je také důvod, proč se třeba při třídění musíme soustředit na minimum porovnání, nikoli na minimum operací s pamětí.

Ještě slíbený výsledek - jak dlouho trvalo deset milionů těchto výpočtů můj program napsal do záhlaví okna:

Necelé dvě vteřiny. Asi by stálo za to pro porovnání zkusit na stejném počítači různé překladače a různé programovací jazyky. Nejrychlejší by měl být dobře napsaný program v assembleru, ale tenhle k němu nebude mít až tak daleko.


Předpřeložené programy z C++ a assembleru ( .obj, .lib) lze v Pascalu snadno použít, obráceně to nelze. Pokud tedy má vzniknout hybrid, hlavní program musí být vytvořen v Delphi.

Pro profesionály má C++ další výhodu - na internetu je nepřeberně hotových zdrojových programů. Nicméně, zatím jsem vše, co jsem potřeboval, našel i v Pascalu - samozřejmě si pak nemůžeme vybírat z tolika variant. Z toho plyne závěr, že pro profesionální programátory, kteří programují osm hodin denně a vědí, kam pro který hotový program sáhnout, je C++ (C#) lepší řešení.

Někdy si ovšem nemůžeme příliš vybírat. Například webové stránky je třeba napsat v php. Vytvářet CGI scripty v Pascalu by bylo opravdu nemotorné. Pokud nějaké prostředí nabízí jediný programovací jazyk (Visual Basic v MS Excel, nebo například Java v Open Office - mobilní aplikace lze překvapivě psát i v Pascalu [www.freepascal.org], i když právě zde je přístupnější Java), pak není o čem diskutovat.


Ve srovnání s Javou a Visual Basicem ještě jedna výhoda - Pascal je kompilátor, zmíněné dva jsou interpretery (program se překládá řádek po řádce až v průběhu jeho běhu). Vzhledem k rychlosti současných počítačů by to často mělo být jedno; problém je, že potřebujeme samotný překladač přímo na počítači, kde se program spouští - tzv. runtime. Pak stačí, aby uživatel používal dvě různé aplikace, vytvořené ve dvou různých verzích překladače, a může být problém se stabilitou. Nemluvě o tom, že samotná instalace nějakého prostředí je vždy pro uživatele méně příjemná, než si aplikaci prostě stáhnout a spustit.

Ještě několik komentářů:

"V Pascalu nikdo nikdy nic nenapsal"
- nevím, proč by to mělo být relevantní, ale asi to trápí hodně lidí. Tomu nasvědčuje to, kolik stránek s podobnou tématikou vyvolá v Google dotaz "application written in Delphi". Mně se objevily například linky na stránky na StackOverflow, seznam na wikia.com, info na Delphi Insider nebo článek pana Marco Cantu (nebo: Lazarus apps.). Ještě absurdnější reklama na Delphi. Poznámka: seznam na Delphi.cz

"Java je free"
... a Pascal byl ještě dříve. Když Borland nevyvinul 32bit verzi Pascalu (32 bitové byly Delphi pro Windows, pro DOS byly jen verze, které zvládaly nejvýše klasických 640 kiB memory), vznikl projekt Free Pascal; samozřejmě nepřekládá tak jako Borland, ale počítače jsou dnes rychlé, takže to nevadí (rychlostí výsledných programů jej spíše lze srovnávat s Visual C než s originálem). Pro ladění programů pro MS Windows (a "nativně" pro Linux) samozřejmě existuje Lazarus. Samotné Delphi lze stáhnout v "personal licenci", byť se značnými omezeními. Možná je řešením program vyvinout v Delphi a pak jej přeložit jedním z těchto prostředků.

"Delphi je použitelné jen pro Windows"
Originální verze pro Linux se jmenovala Kylix, firma ale Linux (na rozdíl od Mac OS) nepodporuje, zřejmě z obav z kradení programů. Existuje ovšem Delphi for php, která místo Pascalu používá jazyk php (a lze v něm psát webové aplikace). Programy tedy lze psát ve starším Kylixu, nebo open-source Lazarusu.

Rekapitulace: Pascal je určený k výuku programování a zde má mnoho neocenitelných výhod. Ostatní jazyky některé vlastnosti Pascalu postupně přejímají, například při vývoji C (předtím byl Fortran a Basic) se přejalo mnoho z charakteristik Pascalu (cykly, podmínky, deklarace proměnných - byť částečně), při přechodu na C# se udělal další malý krok tímto směrem. Metajazyky, kterými jsou například popisovány algoritmy na Wikipedii, jsou také nejblíže ze všeho Pascalu.

Pokud se chcete opravdu naučit efektivně a přehledně programovat, je tím nejlepším řešením. Ve variantě "Delphi" je také účinným RAD prostředím, které vám umožní rychle a snadno vytvořit rozumně vypadající programy. Pokud se živíte jako programátor (kteří mají strávit 5% psaním programů a 95% pokusům o jejich odladění, aniž by odstranili všechny chyby), pak není Pascal pro vás. Pascalu se přezdívá "jazyk pojídačů koláčů", protože programátoři produkty vytvořené v RAD občas prodávají (protože jsou v zásadě funkční), místo aby je přepsali nějakým prostředkem pro opravdové programátory.

Kde se vlastně vzala ona divná struktura s bloky, cykly a deklaracemi? Inspirací byl Algol. Algol nevytvořili programátoři či experti na počítače, ale matematici, kteří původně popsali, jak by chtěli, aby se programovalo. Dnes by podobný jazyk šlo i realizovat; ve své době jim ale programátoři vytvořili jen omezenou verzi Algol 58 a ještě více ořezaný Algol 60; ten pak ale fungoval na řadě operačních systémů (nejen sálových, ale i malých, jako byl PDP 11). Tahle verze a její definice se pak pro pana Niklause Wirtha stala vzorem pro Pascal. Doplnil ovšem vstupy, výstupy a práci s textovými řetězci, bez kterých si dnes programování můžeme těžko představit.

*. Java neumí volání odkazem. Obrat jako
procedure pokus( var a, b: integer )
... umožňující měnit původní jednoduché proměnné (protože se posílá adresa, místo hodnoty, jako by tomu bylo u definice:
procedure pokus( a, b: integer )
), v Javě nelze vůbec napsat. V důsledku pak jsou například zápisy některých rekurzí velmi krkolomné. Jindy obcházení tohoto omezení způsobuje jen nečitelnost kódu (proměnné, které chceme takové funkci zasílat, musí být předem definované jako objekty, a funkce musí pracovat s objekty).

Proč se jazyk C jmenuje C? Podle Wikipedie vychází z jazyku B. V téhle posloupnosti A byl právě Algol.