činnost | životopis | přednášky | projekty | publikace | členství | další...

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Jiří BÍLA

Výuka / Subjects support:

 

Oddělení:

Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky, Ústav přístrojové a řídící techniky, Fakulta strojního inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

Adresa: Technická 4, 166 07 Praha 6
Tel.: (+420)2 2435 2534; Fax: (+420) 2 3333 5604, (+420) 2 2431 3470
E-mail: Jiri.Bila@fs.cvut.cz
Osobní domovská stránka: (zde)

Funkce:

Profesor Ústavu přístrojové a řídící techniky, Fakulty strojní, ČVUT v Praze

Zástupce vedoucího Ústavu přístrojové a řídící techniky, Fakulty strojní, ČVUT v Praze

proděkan pro zahraniční a vnější vztahy / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

 

Stručný popis současné činnosti:

Přednášky a semináře v programech bakalářského, magisterského a postgraduálního studia.
Expertní a konzultační činnost v oblastech automatického řízení a inženýrské informatiky.
Publikační aktivity.
Řízení a řešení grantových projektů GAČR a ČVUT.

Narozen:

Praha, 27.10.1946

Rodina:

Děti: Filip (1973), Kateřina (1979) a Barbora (1999)

Univerzitní a vědecké hodnosti:

Odborná specializace:

Profesionální dráha:

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

 

Přehled pedagogických aktivit (bakalářské (FS), magisterské (FS, MÚ) a doktorské studium (FS))

Bakalářské studium:

Magisterské studium:

Doktorské studium:

Od roku 1990 školitel 15 studentů PGS, 11 úspěšně obhájených CSc., Dr. a Ph.D. prací.

 

Projekty:

Spolupracovník řešitele:

JEP TEMPUS:

COPERNICUS:

GA ČR:

MŠMT:

Navrhovatel, řešitel a národní koordinátor:

MŠMT:

COPERNICUS:

IMPULS:

GA ČR:

ČVUT v Praze:

Ukončené práce pro průmysl:
(V - vedení týmu, R - řešitel, S - spolupracovník řešitele)

Členství v mezinárodních a národních organizacích a komisích
 
Jazyky:
Angličtina, španělština, ruština, francouština
 
Ostatní zájmy:
Jóga, lyžování, plavání, karate.
Aktivně: hudba a literatura.

Seznam vybraných publikací
 
Úplný seznam publikací od roku 1973-2006 obsahuje více než 250 položek.
Seznam zde uvedený se vztahuje zejména k období od roku 1989 a obsahuje pouze vybrané tituly.
Publikace referované v citačních sítích INSPEC (INSP), nebo Compendex (Comp) a Web of Knowledge (WoK) jsou označeny zkratkou za titulem. (Tento seznam neobsahuje posudky na články do časopisů, do sborníků konferencí, skripta a oponované výzkumné zprávy).
 
Prestižní publikace
 
I. Samostatné kapitoly v mezinárodních monografiích:

[1] Bíla, J. and Brandejský, T.: System Modelling in Monitoring and Supervising System of Distributed Energy and Heat Supply Complex. Soft Computing for Risk Evaluation and Management. Physica-Verlag, Heidelberg, New York, (Zahraniční monografie.), 2001, pp.321-336. ISBN 3-7908-1406-7. ISSN 1434-9922.

[2] Bíla, J., Zítek, P. and Kuchař, P.: Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability. Advances in Soft Computing. (Zahraniční  monografie). Vol.2, No.4,2000, pp. 346-353. ISSN 1615-3871.

[3] Bíla, J. and Weiglhofer, W.: Multimodelling of Large Scale Systems in Preimplementation Stage. The Best of book AMSE 2002, AMSE Press, France, (Zahraniční monografie), 2004, pp. 91-100.

[4] I. Bukovsky, J. Bila, M.M. Gupta, Z-G. Hou and N. Homma, “Foundation and Classification of Nonconventional Neural Units and Paradigm of Nonsynaptic Neural Interaction”, Discoveries and Breakthroughs in Cognitive Informatics and Natural Intelligence in journal-summation volume of the Advances in Cognitive Informatics and Natural Intelligence series, Information Science Reference, Wang, Y. ed.,  pp.508-523, Calgary, Canada,, 2009

[5]  I. Bukovsky and J. Bila, “Adaptive Evaluation of Complex Dynamic Systems using Low-Dimensional Neural Architectures”, for Springer's book on Advances in Cognitive Informatics (by Y. Wang, D. Zhang, & W. Kinsner) , 2009 (invited chapter, in submission, 25 pages).

 
II. Monografie:

[6] Bíla, J. a Beran, V.: Metody formovaní technických systémů s podporou počítače. Dům techniky, Praha, 1989. ISBN 80-02-99514-7.

[7] Bíla, J., Vančura, J. a Jelínek, I..: Systémy CA/AIP a jejich projektování. APIS, Praha. 1991. ISBN 80-85122-05-7.

[8] Bíla, J., Kubíček, M a Šulc, B.(Eds.): Proceedings of the International Conference on Information Engineering and Process Control. Praha, 2001. ISBN 80-902131-7-0.

 
III. Články v mezinárodních recenzovaných časopisech:

[9]  Bíla, J.: Modelling of Morphological and Functional Structure in the Symbolical System  for the Automatic Synthesis of Technical Object. Problems of Control and Information  Theory, No.3, Vol.10, 1981, pp.191-198. ISSN 0370-2529. (INSP, Comp).

[10] Bíla, J.: The Evolutionary Methods in Problem Solving (I). Advances in Modelling and Simulation, AMSE Press, No. 3, France, 1989. pp. 49-64. ISSN 0761-2494 (INSP, Comp).

[11] Bíla, J.: The Evolutionary Methods in Problem Solving (II). Advances in Modelling and Simulation, AMSE Press, No.4., France, 1989. pp.1-20. ISSN 0761-2494 (INSP, Comp).

[12] Bíla J.: The Synthesis of Regular Structures - one Paradigm of Knowledge Acquisition Process. Advances in Modelling and Simulation. Vol. 24, No.4., France, 1991, pp. 7-19. ISSN 0761-2494 (INSP).

[13] Bíla, J.: The Evolutionary Methods in Problem Solving and the conditions of the solution attainability. Advances in Modelling and Analysis. No.2., France, 1995. pp.19-38. ISSN 0761-2486 (INSP, Comp).

[14] Bíla, J.: Modelling the problem solving process-classical versus evolutionary approach. Acta Polytechnica. Vol.37, no.2, 2000, pp. 5-25. ISSN 1210-2709. (INSP)

[15] Kváča, P., Dickhaus, H., Radvanský, J. and Bíla, J.: Detection of Rhytms in Exercise Respiratory Signals of the Tetralogy of Fallot. Biosignal, Vol. 15, No. 1., 2000, pp. 38-40, ISSN 0005-125X.

[16] Bíla, J.:  The Optimality of UML Model Structure ? Acta Mechanica Slovaca, No.2., 2002, pp. 37- 44. ISSN 1335-2393.

[17] Bíla, J.: To Whom Belongs Conceptual Design ? Acta Polytechnica. Vol. 43, No.4., 2003, pp. 3-10. ISSN 1210-2709.

[18] Jirout, T., Weiglhofer, W., Bíla, J., Rieger, F. and Stelmach, J.: Computer Support of Design of Mixing Machines. IZACAX 41(33), 2003, pp. 55-56. ISSN 0368-0827.

[19] Bíla, J.: Umělá inteligence v řízení a v inženýrství. Acta Mechanica Slovaca, No. 2, 2003, pp. 61-72. ISSN 1335-2393.

[20] Bíla, J. - Tlapák, M.: Ontologies and Formation Spaces for Conceptual ReDesign of  Systems. Acta Polytechnica. 2005, vol. 45, no. 4, s. 34-39. ISSN 1210-2709. (INSP)

[21] Bíla, J. - Jura, J.: Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations.  Acta Polytechnica. 2007, vol. 47, no. 1, p. 3-7. ISSN 1210-2709.

[22] Ivančo, A. - Bíla, J. - Chamaillard, Y. - Charlet, A. - Hygelin, P.: Energy Management Strategies for Pneumatic Hybride Engine. MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2008, vol. 6, no. 2, p. 9-16. ISSN 1214-0821.

[23] Bukovský, I. - Bíla, J. - Zeng-Guang, H. - Gupta, M.M.: Foundations of Nonconventional Neural Units and their Classification. The International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence (IJCINI). 2008, vol. 5, no. 4, p. 29-43. ISSN 1557-3958.

 

IV. Recenzované články ve sbornících recenzovaných mezinárodních  konferencí:

[24] Bíla, J.: Knowledge acquisition processes and tools for knowledge based systems in CAE. In: Int. Conf. on Computer Aided Engineering Education-CAEE '91, Prague , pp. 51-56. (INSP)

[25] Bíla J. - Zítek P. - Mánková R. - Brandejský T. : Control Support System for Deisobutanizer Process. In: Proc. of Int. Conference on Mathematical and Intelligent Tools for Simulation - MIM 93, IFAC/IMACS, Brussel, Belgium, 1993. pp. 226-231.(INSP.)

[26] Bíla, J.: The development of Qualitative Models for Knowledge-Based Process Control Support Systems. In: Proc. of Int. Conf. on Syst., Analysis, Control and Design, Lyon, France, 1994. Vol.2., pp. 256-276.

[27] Bíla, J.: Application of matroids in optimisation of expert fuzzy qualitative models. In: Proc. of Int. AMSE Conference, Systems, Analysis, Control and Design, SYS '95, Brno, 1995, pp. 38-46. (INSP)

[28] Bila, J.-Brandejsky, T.: An Alternative Approach to Theory of Fuzzy Numbers. In: Proc. of 3rd European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing - EUFIT "95, Aachen, Germany, 1995. Vol.1, pp. 245-249.

[29] Bíla, J.: Modelling of Creative Operations in Design Process using Evolutionary Method. In: Proc. of Int. Conference on Intelligent Technologies in Human-Related Sciences, ITHURS 96, León, Spain, 1996. Vol.2., pp. 245-253.

[30] Bíla, J., Brož, K., Jirovský, V, and Rodič, H.: Monitoring Systém for Distributed Energy and Heat Supply Complex. In: Proc. of 5th IBPSA Conference on Building Simulation "97, Prague, 1997. Vol. II., pp. 237-245.

[31] Bíla, J.: Artificial Intelligence in Control and Fault Daignosis. (Invited paper.) In: Proc. of 8th Int. Conf. IMSCR 98, IMECO, Praha, 1998, pp. 59-67. (INSP)

[32] Zítek, P., Bíla, J. and Kuchař, P.: Blood circulation model establishing heart rate variability as control performance. In: Proc. of. Int. Conf. on Comp. Intelligence for Modelling, Control and Automation. Neural Networks and Advanced Control Strategies. (Concurrent Systems Engineering Series Vol.54), Vienna, 1999 , pp. 305-310 (INSP).

[33] Brandejský, T., Bíla, J. and Brož, K.: Fuzzy qualitative modelling of distributed energy and heat supply complex. In: Proc. of 13th European Simulation Multiconference on Modelling and Simulation: A Tool for the Next Millennium - ESM'99, Warsaw, Poland , 1999. Vol.2, pp. 391-394 (INSP).

[34] Zitek, P., Bila, J., Sulc, B., Mankova, R., Hlava, J.: Neural network processing of observer generated residuals in fault diagnosis of time delay systems. In: Proc. of 14th World Congress of IFAC 99, Beijing, China, 1999. Vol.17, pp.79-84 (INSP).

[35] Bíla, J., Kořan, L. and Mankova, R.: Detection of III Separable Faults. In: Proc. Of 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS ´2000, Budapest, Hungary, 2000. pp. 461-465. (INSP.)

[36] Bíla, J., Zítek, P., Kuchař, P. and Bukovsky, I..: Heart Rate Variability: Modelling and Discussion. In: Proc. of Int. IASTED Conf. - NN 2000, Pittsburgh, USA, 2000, pp. 54-59. ISBN-0-88986-286-9.

[37] Bíla,J.: Degree of Emergence in Evolutionary Synthesis Process. In: Proc. of Int. IASTED Conf. - NN 2000, Pittsburgh, USA, 2000, pp. 142-147. ISBN-0-88986-286-9.

[38] Bíla, J.: Linguistic Variable "Degree of Emergence" in Problem Solving - the Distance from "Ordinary Resolutions." In: Proc. of 4th Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-linear Systems, Brno, 2000, pp. 80-85.

[39] Bila, J.: Neural Network based Methods for Ultrasonic Testing of Welded Constructions. In: Proc. of IASTED Int. Symposium on Applied Informatics 2001 (Innsbruck, Feb. 19-22). Austria, 2001. 427-431. ISBN 0-88986-320-2. ISSN 1027-2666.

[40] Bila, J. and Weiglhofer, W.: The Evaluation of Knowledge Structuralisation in UML Model by a Modified Explanation Coherence. Proc. of IASTED Int. Symposium on Applied Informatics 2001 (Innsbruck, Feb. 19-22). Austria, 2001.p. 423-426. ISBN 0-88986-320-2. ISSN 1027-2666.

[41] Bíla, J.: Fuzzy Qualitative Modelling of Ventilation Process in a Road Tunnel. In: Proc. of European SCS Multiconference on Modelling and Simulation, Prague, June, 2001. 346-349. ISBN 1-56555-225-3. (INSP.)

[42] Bíla, J.: Analysis of Ventilation Process of a Road Tunnel and its Control System. In: Proc. of European SCS Multiconference on Modelling and Simulation, Prague, June, 2001. 350-354. ISBN 1-56555-225-3. (INSP)

[43] Bíla, J. - Uličný, D.: Analysis of Chaotic Signals: Non-linear Methods versus Neural Networks. In: Proc. of 3rd Int. Carpathian Control Conference - ICCC"02, Malenovice, 2002, pp. 481- 486. ISBN 80-248-0089-6.

[44] Bíla, J.: Emergent Phenomena in a Co-Evolutionary Conceptual Design. In: Proc. of Int. Conf. on AI in Design - AID 02, Cambridge, England, CD- ROM, paper No.1., 2002. ISBN 1-4020-0716-7.

[45] Bíla, J. - Weiglhofer, W.: Multimodelling of Large Scale Systems in Pre-implementation Stage. In: Proc. of Int. Conf. on Modelling and Simulation 2002, Girona, Spain, 2002, pp. 303-310. ISBN 84- 8458-166-7.

[46] Bíla, J. - Bukovský, I.: Modelling and Interpretation of Chaotic Phenomena in Heart Rate. In: Proc. of 8th Int. Conf. on Soft Computing Mendel 2002. Brno, 2002, Vol. 1, p. 481-486. ISBN 80-214-2135-5.

[47] Bíla, J.: Conceptual Patterns in Fault Diagnosis. In: Proc. of Int. Conf. on Process Control 2003 - PC "03, High Tatras, Slovac Republic, CD ROM, 12 pgs.

[48] Bíla, J.: To whom belongs Conceptual Design ? (Invited paper.) In: Proc. of Int. Conf. on Advanced Engineering Design - AED"03, Prague, 2003, pp. G 4.1., 8ps.

[49] Bila, J., Bukovsky, I., Oliveira, T. and Martins, J.: Modeling of influence of autonomic neural system to heart rate variability. In: Proc. of 7th IASTED Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing. Banff, Kanada, 2003, pp. 345-350.  ISBN: 0-88986-367-9, ISSN: 1482-7913. (INSP)

[50] Bíla, J.: Detection of Unexpected Faults. In Proc. of 8th IASTED Int. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing, Marbella, Spain, 2004, pp. 60-65.

[51] Tlapák, M., Kukal, J. and Bíla, J.: Characterization of 1D signals via box-counting technique. In: Proc of 10th Int Conference on Soft Computing - MENDEL"04, Brno, 2004, pp. 221-225.

[52] Bíla, J. and Tlapák, M.: Ontologies and Formation Spaces for Conceptual ReDesign of Systems. In: Proc. of 4th International Conference on Advanced Engineering Design - AED"04, Glasgow, Scotland, 2004, pp. E2, 1-8.

[53] Bíla, J. and Tlapák: Knowledge Discoveries and Emergent Synthesis in Conceptual ReDesign Process. In: International Conference on Computational Intellligence for Modelling, Control and Automation - CIMCA 05. Vídeň, listopad, 2005. Edition IEEE Comp. Soc., Vol. II, 2006, pp.537-543.

[54] Bíla, J.: Emergent Solutions in Conceptual ReDesign Process. In: Proc. of Int. Conference - eGolems on Interdisciplinary Aspects of Human-Machine Co-existence and Co-operation. Praha, červen 2005, Vydavatelství ČVUT, 2005, s. 304-312.

[55] Bíla, J.: Artificial Inteligence in Design and Control. In: Proc. of Int Conf. on Developments in Machinery Design and Control [CD-ROM], srpen, 2005, Bydgoszcz: Stowarzyszenie inžynierow i technikow mechanikow polskich, 2005, s. 11-12.

[56] Bíla, J. and Tadial, L.:Detection of Unforseen Situations in FDI. In: Proc. of 10th Int. Conf. on Soft Computing - MENDEL 2005, červen, Brno, 2005.pp. 132-137.

[57] Bíla, J. and Tlapák, M.: Algorithm CRDP and Its Implementation. In: Proc. of 10th Int. Conf. on Soft Computing - MENDEL 2005, červen, Brno, 2005, pp. 126-131.

[58] Bíla, J. - Tlapák, M.: Knowledge Discoveries and Emergent Synthesis in Conceptual ReDesign Process. In: Book of Abstract Papers and Conference Program CIMCA'2005. Vienna: AVIP, 2005, p. 189.

[59] Bíla, J. - Tlapák, M.: Ontologies for Conceptual ReDesign of Systems. In: Proc. of 10th Int. Conf. on Soft Computing - MENDEL 2005, červen, Brno, 2005, pp. 120-125.

[60] Bíla, J., Tlapák, M. and Jura., J.: Emergent Synthesis in Conceptual Redesign Process. In: Proc. The 6th International Workshop on Emergent Synthesis - IWES 06, August, 2006, Kashiwa, Japan. CD ROM.

[61] Bukovský, I., Bíla, J. and Gupta, M.R.: Stable Neural Architecture of Dynamic Neural Units with Adaptive Time Delays. In: Proc. of Int. Conf. on Applied Artificial Intelligence - FLINS 06, August 2006, Genova, Italy, 2006, pp. 890-900.

[62] Bíla, J., Brandejský, T., Bukovský, I. and Jura, J.: A Non-Traditional Software Support Conceptual Design System. In: Proc of Int. Conference on Advanced Engineering Design - AED 06, June, Prague, Czech Republic, 2006, CD ROM, F4.2

[63] Bíla, J. and Jura, J.: Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations. In: Proc of Int. Conference on Advanced Engineering Design - AED 06, June, Prague, Czech Republic, 2006, CD ROM - F 4.3.

[64] Bíla, J. and Jura, J.: Artificial Intelligence and Emergent Synthesis in Conceptual ReDesign Process. In: Proc. of Int. Conf. on Soft Computing in Computer and Economic Environments. EU Polytechnical Institute, January, 2007, Kunovice, Czech Republic. pp. 289-298.

[65] Bíla, J. and Jura, J.: Degree of unexpectedness in UX3 detection. In: Proc. of Int. Conf. Process Control 07, Štrbské pleso, Slovenská republika, červen, 2007. CD ROM, No.136.

[66] Jura, J. and Bíla, J.: The Interpretation of the Ontology for the Conceptual ReDesign of Systems. In: Proc. of  Int. Conf. Process Control 07, Štrbské pleso, Slovenská republika, červen, 2007. CD ROM, No.138.

[67] Bíla, J. - Jura, J.: Novel Intentions for the Conceptual Design of the Artificial and Natural Systems. In: Mendel 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007, p. 140-146. ISBN 978-80-214-3473-8.

[68] Bukovský, I. - Bíla, J.:Adaptive evaluation of complex time series using nonconventional neural units. In: Cognitive Informatics, 2008. ICCI 2008. 7th IEEE. Stanford: Stanford University, 2008, p. 128-137. ISBN 978-1-4244-2538-9. (WoK)

[69] Bukovský, I. - Bíla, J. - Zeng-Guang, H. - Gupta, M.M.:Foundations of Nonconventional Neural Units and their Classification. In: The International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence (IJCINI). 2008, vol. 5, no. 4, p. 29-43. ISSN 1557-3958.

[70] Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M.M. - Hou, Z.G.:New Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series. In: 2008 IEEE International Conference on Automation and Logistics. Piscataway: IEEE Service Center , 2008, p. 17-18. ISBN 978-1-4244-2503-7. (WoK)

[71] Bíla, J. - Jura, J.: The Application of Data Mining Methods in Monitoring of Ecosystems. In: Mendel 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008, p. 263-268. ISBN 978-80-214-3675-6.

[72] Krist, P. - Bíla, J.: Microtron Modelling and Kontrol. In: Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine. New York: AIP Conference Proceedings, 2009, p. 185-187. ISBN 978-0-7354-0741-1.

[73] Bíla, J.: Emergent Innovation in The Conceptual Design Process. In: 13th International Conference on Developments in Machinery Design and Control. Bydgoszcz: Polish Society of Mechanical Engineers and Technicians, 2009, p. 9-10. ISBN 978-83-87982-13-3.

[74] Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J.: Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Pratur. In: Proc. of 10th WSEAS Int. Conf. on Neural Networks. New York: WSEAS, 2009, p. 138-146. ISBN 978-960-474-065-9. (WoK).

[75] Bíla, J. - Jura, J.: Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem. In: 17th International Conference on Process Control´09 [CD-ROM]. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, vol. 1, p. 586-594. ISBN 978-80-227-3081-5.

[76] Bíla, J. - Jura, J.: Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem. In: 17th International Conference on Process Control´09 [CD-ROM]. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, vol. 1, p. 51. ISBN 978-80-227-3081-5.

[77] Bíla, J. - Jura, J. - Bukovský, I.: Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating. In: Proc. of 10th WSEAS Int. Conf. on Automation and Information. New York: WSEAS, 2009, p. 211-219. ISBN 978-960-474-064-2. (WoK)

[78] Bíla, J. - Bukovský, I.: New Neural architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series. (Invited paper.) In: 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions – ISHF 2010, Prague, C.R., CTU Press, 2010, pp. 7-8.

[79] Bíla, J. and Jura, J.: Unexpected versus Ill Separable Situations. In: 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions – ISHF 2010, Prague, C.R., CTU Press, 2010, pp. 96-101.

[80]] Ricardo Rodriguez, Kei Ichiji, Ivo Bukovsky, Jiri Bila and  Noriasu Homma: Lung morión prediction by Static Neural Networks. In: 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions – ISHF 2010, Prague, C.R., CTU Press, 2010, pp. 40-46.

 

V. Články ve sbornících recenzovaných národních konferencí:

[81]Bíla, J. - Jura, J.: UX3 Situations in Fault Detection. In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, p. 75-82. ISBN 80-01-03491-7.

[82]Bíla, J. - Tlapák, M.:Algoritmus syntézy konceptuálního návrhu strojů a systémů

In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, s. 89-92. ISBN 80-01-03240-X.

[83] Bíla, J., Weiglhofer, W. a Jura, J.: OMT a UML v pohledu formální řešení problémů a úloh. In: Proc. of Int. Conf. Pricipia Cybernetica, září 2006, Zlín, Česká republika, CD ROM, P3.

[84] Bíla, J. and Jura, J.: Nové intenze pro konceptuální navrhování umělých a příárodních artefaktů. In: Sborník ze semináře Nové metody, postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Nové Hrady, červen, 2007, pp. 67-75.

[85] Bíla, J., Weiglhofer, W. a Jura, J.: OMT a UML v pohledu formální řešení problémů a úloh. In: Proc. of Int. Conf. Pricipia Cybernetica, září 2006, Zlín, Česká republika, CD ROM, P3.

[86] Bukovský, I. a Bíla, J.: Základní rozdělení nekonvenčních umělých neuronových sítí. In: Sborník ze semináře Nové metody, postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Nové Hrady, červen, 2007, pp. 76-80.

[87] Jura, J. - Bíla, J.: Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze, sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny MSM 2B06023. In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, s. 89-94. ISBN 978-80-01-04087-4.

[88] Ivančo, A. - Bíla, J. - Chamaillard, Y.:Strategie řízení toku energie pro pohon vozidla s pneumaticky hybridním motorem. In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, s. 83-88. ISBN 978-80-01-04087-4.

[89] Bíla, J. - Jura, J.: Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny. In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, s. 71-76. ISBN 978-80-01-04087-4.

[90] Bíla, J.: Vývoj metod stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech. In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky [CD-ROM]. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009, s. 76-79. ISBN 978-80-01-04353-0.

[91] Bíla, J.: Konceptuální návrh pomocí specifikátoru „Lokální kontext“. In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky [CD-ROM]. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 20010, s. 103-108. ISBN 978-80-01-08963-0.

 

VI. Články v recenzovaných národních časopisech:

[92] Bíla, J., Vitkaj, J., Musil, M. a Bukovský, I.: Některé meze využití neuronových sítí v diagnostice. Automatizace, No. 11, 2003, pp. 734-737, ISSN: 0005-125X.

[93] Tlapák, M,. Bíla, J. a Kukal, J.: Podpora diagnostiky stavů kardiovaskulárního systému s využitím fraktální analýzy. Automatizace, Nos. 7-8, 2004, pp. 453-455, ISSN: 0005-125X.

[93] Bíla, J. a Tlapák, M.: Inženýrské ontologie pro reprezentaci funkcí v konceptuálním navrhování, Jemná mechanika a optika, No. 5, 2004, pp. 134-137. ISSN: 0447-6441

[94] Bukovský, I., Bíla, J., Gupta, M.M.: Lineární dynamické neuronové jednotky dopravními zpožděními pro identifikaci a řízení. In: Automatizace. 2005, roč. 48, č. 10, pp. 628-633. ISSN 0005-125X. (INSP)

[95] Bíla, J. a Jura, J..: Formální podpora konceptuálního navrhování – alternativní přístup. Jemná mechanika a optika, No. 6, 2007, pp. 176-181. ISSN: 0447-6441.

 

VII. Články obecnějšího charakteru:

[96] Bíla, J., Havlíček, V., Lábus, L. a Máca, J.: Vývoj parametrů efektivity studia na ČVUT v Praze v období 2004-2008, Pražská technika, No. 5, 2003, pp. 33-36, ISSN: 1213-5348.

 

VIII. Patenty:

[97] Bíla, J., Preisler, V.: Zařízení pro měření průtoku a množství tekutin. Přidělený užitný vzor č. CZ 11576 U1, Český patentový úřad, Praha, 2001.

[98] Bíla, J., Preisler, V.:  Zařízení pro měření průtoku a množství tekutin. Přidělený patent, PV 2001-2742, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, Česká republika,  2007.

 


Domovská stránka ČVUT
Domovská Fakulty strojní
Domovská stránka Ústavu přístrojové a řídící techniky
Domovská stránka Odboru automatického řízení a inženýrské informatiky

Vaše připomínky a návrhy nám prosím zasílejte na níže uvedenou e-mail adresu
Editor: Jiří Bíla. Kontakt:
bila@fsid.cvut.cz
Poslední změna: 31. července 2007