Nabídka témat doktorského studia

Ústav má téměř padesát studentů doktorského studijního programu. Přesto nestačíme pokrýt všechna témata, která bychom rádi řešili spolu s našimi doktorandy. Otevíráme tedy další nabídku výzkumných témat a vyzýváme budoucí doktorandy, aby kontaktovali buď předsedu oborové rady, profesora Zítka, nebo zástupce vedoucího Ústavu, profesora Bílu. Podrobnější informace o jednotlivých tématech si lze vyžádat e-mailem u jednotlivých školitelů.

TECHNICKÁ KYBERNETIKA

Prof.Ing. Jiří  Bíla, DrSc. Využití fuzzy modelování v systémech monitorování a dohlížecího řízení (Supervising Control) procesů a systémů.
Využití neuronových sítí v systémech monitorování a dohlížecího řízení (Supervising Control) procesů a systémů.
Vývoj ontologií pro podporu řešení inženýrských úloh.
Prof.Ing. Milan Hofreiter, CSc. Diagnostika poruch technologických procesů
Využití nástrojů pro zpracování obrazové informace pro řízení
Řízení nelineárních stochastických procesů.
Prof.Ing. Pavel Zítek, DrSc. Využití statických modelů v návrhu řízení s vnitřním modelem a v detekci poruchových stavů.
Model solárního řasového fotobioreaktoru jako systému se zpožděními.
Prof.Ing. Michael Valášek, DrSc. Výstupní zpětná vazba s dopravním zpožděním v aplikaci na tlumení vibrací.
Prof.Ing. Ivan Uhlíř, DrSc. Bezdemontážní diagnostika spalovacích motorů.
Výběr aktuátoru a jeho rozpracování pro malé elektromechanické akční členy, vhodný pro univerzální použití.
Prof.Ing. Bohumil Šulc, CSc. Prediktivní řízení pro reálné provozní podmínky.
Hybridní řízení a modelování procesů.
Regulace s pokročilou uživatelskou podporou.
Počítačová podpora nestandardních návrhů regulačních algoritmů.
Doc.Ing. Josef Kokeš, CSc. Aplikace prvků umělé inteligence, zejména multiagentních systémů.
Predikce a řízení nestacionárních systémů metodami umělé inteligence.
Doc.Ing. Jan Chyský, CSc. Model zařízení pro pasterizaci a návrh vhodného algoritmu pro jeho řízení.
Model a simulace chování spřažené elektromechanické soustavy měnič-motor-převodovka.
Algoritmy a metody řízení technických zařízení.
Prof.Ing. Jaromír Volf, DrSc. Snímání a zpracování biomechanických signálů se zaměřením na zrak.
Snímání a zpracování biomechanických signálů se zaměřením na hmat.
Doc.Ing. Stanislava  Papežová, CSc. Digitální zpracování biologického signálu pro počítačovou podporu diagnostiky a terapie.
Interakce elektromagnetického pole a živého organismu a tkání.
Doc.Ing. Jaroslav Novák, CSc. Výzkum a optimalizace regulačních struktur synchronních strojů v mechatronických systémech v dopravní technice.
Doc.Ing. Petr Klán, CSc. Sémanticky orientovaná komunikace v senzorových sítích.

PŘESNÁ MECHANIKA  A OPTIKA

Prof.Ing. Karel Studenovský, DrSc. Dálkové a úhlové snímače polohy; principy, přesnost, aplikace.
Bezkontaktní měření teploty; metody, přesnost, experimentální porovnání.