Databázové a znalostní systémy (2371079)

Soubor pro předmět Informační systémy: TISMOD15509.doc

Expertní systém SAZE naleznete v učebně 308 v adresáři K:\UTIL\saze2 pod jménem SAZE.exe. Pro spouštění mimo školu je dobré si odnést i druhý soubor (help.rtf), který obsahuje stručný návod.

Standardní příkazy jazyka SQL... | Join v SQL

Další informace k SQL

Upřesnění k MySQL

Znalostní systémy | Koeficient_komfortu_mesta.doc | požadavky k zápočtu

Závěrečná přednáška

První část výuky probíhá na MySQL. Náš úvodní návod vychází z použití klienta "Micka" - možná existují lepší, ale tenhle se na serveru slunecnice.cz nejsnáze hledá. Zatím nabízíme především databázový server na počítači 147.32.164.26 (pc-308-15.fsid.cvut.cz), místo jména počítače doporučuji zadat IP adresu. Jména a počáteční hesla uživatelů jsou generována stejným skriptem, takže jsou na obou serverech stejná. Pokud nestihnete úvodní přidělování hesel, budete se muset o heslo informovat u ing. Hlaváče. Pokud se vám osvědčí nějaké příkazy, ukládejte si je někam do textového souboru (Notebook nebo Poznámkový blok, protože MS Word nahrazuje automaticky apostrofy (znak č. 39) a uvozovky (znak č. 34) různými divnými znaky, kterým pak počítač nerozumí. Obsah tabulek umí Micka exportovat do textového souboru, viz návod).

Informace pro cvičení s NEST připravil Ing. Bukovský

Podívejte se na upřesňující informace k zadání úlohy v systému NEST

Firma Microsoft nabízí na svých stránkách interaktivní kurzy office, mimo jiné i práci s MS Access.
Tutorial pana M. Brydona.

 

Otázky ke zkoušce:

Otázkové okruhy pro předmět "Databázové a znalostní systémy"

1. Obecné operace s informací zajišťované v databázových systémech.
2. E - R konceptuální model.
3. Integritní omezení pro vztahy definované v DBS.
4. Modely SŘBD.
5. Relační databázové systémy.
6. Coddovy charakteristiky (pravidla) pro relační SŘBD.
7. Množinové a relační operace v relačním databázovém systému.
8. Architektury SŘBD.
9. SŘBD na osobních počítačích.
10. Systémy klient/server.
11. Databázové aplikační programovací jazyky.
12. Strukturovaný dotazovací jazyk - SQL.
13. Vlastnosti systému MS Access. Programování v systému MS Access.
14. Databázové a znalostní systémy - srovnání. Operace se znalostmi.
15. Rozhodování a řízení s neurčitostmi. Teorie fuzzy množin.
16. Operace s fuzzy množinami.
17. Jazyková proměnná.
18. Fuzzy čísla a počítání s fuzzy čísly.
19. Kompoziční pravidlo a fuzzy inference.
20. Typy fuzzy implikací a jejich vlastnosti.
21. Pravidlové systémy, zavedení, kalkuly (příklady, systém Prevex).
22. Typy, druhy a reprezentace znalostí.
23. Expertní systém - modulární struktura.
24. Inferenční stroj a jeho kooperace s bází znalostí.
25. Popis a manipulace se systémem SAZE (ETS). Příklady použití.
26. Popis a manipulace se systémem NEST. Příklady použití.

Podmínky k udělení zápočtu:

Doporučená literatura :

 1. Bíla, Šmíd, Král, Hlaváč: Informační technologie. Databázové a znalostní systémy. ČVUT, Praha, 2009.
 2. Bíla, Král : Databázové a znalostní systémy. ČVUT, Praha, 1999.
 3. Vysoký, P.: Fuzzy řízení. ČVUT, Praha, 1999.
 4. Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence, díl 2., kap. 1., 2., 3. a 9. ACADEMIA, Praha, 1997

Zajímavé, ale negarantované odkazy:

 1. Ladislav Káňa: Úvod od fuzzy světa, referát, http://homel.vsb.cz/~s1v65/strankyWEB/Studenti/Kana/Fuzzy/Uvodfuzy.htm dostupné 3. května 2006

 2. John Yen:Fuzzy Logic—A Modern Perspective, IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, VOL. 11, NO. 1, JANUARY/FEBRUARY 1999
  (Na prvních dvou stránkách je velmi zajímavý popis nedávné historie vzniku fuzzy logiky a jejích aplikací zejména v Japonsku.)

 3. Jiří Dvořák: Systémy typu tabule, online prezentace, http://www.uai.fme.vutbr.cz/jdvorak/vyuka/es/Blackboard.ppt, (dostupné 09/ 2010)

 4. Jiří Dvořák : Expertní systémy, online document, Studijní opory pro podporu samostudia VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/uai/dvorak_exp_syst/dvorak_exp_syst.pdf (dostupné 05/2006)

 5. Vladimir Mařík, Olga Štěpánková, Michal Pěchouček: Znalosti a multiagentní systémy, online prezentace, Gerstnerova laboratoř ČVUT FEL, http://lisp.vse.cz/znal2001/marik.ppt (dostupné 05/2006)

 6. Miloš Šeda, Databázové systémy. VUT FSI v Brně, listopad 2002.

 7. (nepodepsaná prezentace:) Konceptuální modelování

Můžete použít Google pro nalezení zapomenuté kopie podobného textu.

A jak to studují v Indii ? (odkaz na učebnici sepsanou téměř v BBC Basic English).

Další informace k SQL

Stáhnout si lze i Oracle, přesto - pro domácí použití se spíše hodí MySQL (program pro MS Windows lze stáhnout například ze Slunečnice). Mnoho příkazů z SQL+ umožňuje používat SQLite -SQLite je public domain, takže jej můžete využívat dle libosti. Naproti tomu MySQL je vázáno licencí GNU GPL, doporučuji před použitím prostudovat (přesto - MySQL je přeci jenom standard, a také nejspolehlivější SQL databáze na trhu). Mimochodem, MySQL je spolu s http deamonem Apache obsažena ve většině distribucí Linuxu, zpravidla stačí po zinstalování příslušné komponenty něčím vytvořit databázi a můžete z php stránek přímo volat SQL příkazy.

Příklady, jak použít SQL, lze najít všude na síti (napište příkaz jako dotaz do Google a jistě něco najdete). Pro seznam příkazů doporučuji například stránky SQLite, hezká tabulka je na stránkách W3Schools, stručný přehled je například na stránkách Tech-on-the-net.


Stránky pro rozšíření předmětu RNDr. Šmída:

sks99.com - odkazovník na síť jeho stránek. Server "308".

místní: kamera, další, miniservery pro distribuovaný sběr teplot: domeček (první čidlo je venkovní teplota), 308, galvanovna. Pro náhled činnosti použijte prosím jen http://senzor-12110-1.fsid.cvut.cz/reboot.htm?C02=REGTEMP, ostatní nevyrušujte. Děkuji.

Grafy průběhu teplot jsou dočasně na adrese http://pc-308-s-16.fsid.cvut.cz/ (pracovní server pana Ing. Lukáše Kavale).

Chcete si k svému PC udělat také teploměr? Návod na připojení k sériovému portu počítače je třeba tady, starší (ale s komentáři) je tady. Jen bych upřesnil, že GME i GES prodávají čidlo DS18B20 po 50Kč. Sw se stáhne např. ze stránek projektu DigiTemp.
Upřesnění po reálných zkušenostech: u software postupujte dle návodu na MartyBugs.net. Výsledná stránka je zde, přikládám i php. Cron spouští jednou za pět minut příkaz dle zmíněného návodu, přesměrovaný do souboru s názvem "pp" (arii pracuje s o.s. Linux; činnost tohoto serveru je zcela bez záruky).

zajímavé odkazy: Roomba - Wikipedia, the free encyclopedia; AmigoBot Robot for education & collaborative research; Axis Communications - AXIS M3011 Fixed Dome Network Camera; datashead teplotního čidla DS18B20; ...

Také se vám zdá Roomba veliká a drahá? Pracujeme na konceptu robota (řízeného přes internet) do 1000 Kč. Více zde. Vzhledem k poměru počtu českých a anglických studentů jsou některé části rovnou v angličtině.