Servery MySQL pro DZS (v provozu jen občas!):

147.32.162.175 (doporučuji používat jen při poruše druhého serveru)

147.32.164.26

Návod k připojení je na předchozí stránce...

Omlouvám se, nemají webové adresy (poslední ani rozumné jméno) - postupujte podle následujícího postupu:

Konfigurace klienta "Micka"

Varianta tohoto textu pro vytištění na černobílé tiskárně.

Program stáhneme (zde) a necháme zinstalovat. Získáme ikonku programu:

Po spuštění se nám objeví okno:

Nejprve musíme nastavit konfiguraci. V menu zvolíme Tools -> Connection setting :

Objeví se okno, ve kterém zvolíme zpravidla tlačítko Add (já jsem vybíral Edit, protože již jsem spojení zkoušel). Následující obrázek ukazuje nastavení pro server lenka:

Uživatelé byli vygenerováni tak, že jméno uživatele se shoduje se jménem jemu přidělené databáze. O přiděleném hesle mohou poinformovat jedině osobně vyučující (seznam koloval na hodině DZS). Pak zvolíme OK a Connect. První ikonka (vedle názvu serveru) se nám změní z "connect" na "disconnect" - tou se můžeme kdykoli odhlásit. Další ikonka s aktivním obrázkem je SQL Command Window (také jej můžeme vyvolat kombinací Ctrl+K). U databáze, ke které jsme se přihlásili, může být znaménko "-" - pak na ně lze poklepat a otevřít seznam tabulek. Pokud žádnou tabulku nemáme, můžeme na databázi použít pravé tlačítko a tabulku přidat. Ovládání je intuitivní - vložíme názvy sloupců a typy dat (lze vybírat z rozbalovací nabídky), přepnutím na kartu "Data" (pravá část okna) zobrazíme data, respektive je můžeme začít vkládat (dvojklik na příslušné políčko a zadání hodnoty):

V dolní části se nám pro inspiraci zobrazuje, jaké SQL příkazy jsou pro daný úkon potřeba. Pokud zadáme špatné příkazy, do tohoto okna se nic nevypíše (program tedy vypisuje jen ty, které vrátily data, a ne chybu). Následující obrázek ukazuje vyvolané lokální menu (pravé tlačítko myši) na některé z položek tabulky. Je vidět, že klávesa Ins přidá řádek, Del jej zruší atp. Klávesy F4, F6 jsou třeba, pokud se nám data do buňky pro svou délku nevejdou. Poklud již buňka nějakou hodnotu obsahuje, nelze ji smazat klávesou Del zcela (při vybraném textu jej smaže, ale v buňce zůstane prázdný řetězec) - proto můžeme použít kombinaci Shift+Space.

Zajímavou možností je export tabulky - všimněte si, že jako základní způsob nabízí vypsání takových příkazů, které vytvoří v jiné SQL databázi tutéž tabulku. Takto si můžeme tabulku lokálně zapsat do souboru. Protože se nepoužívá vnitřní formát serveru, jsou data univerzálně přenositelná (s omezením, daným znakovou sadou klienta):

Některé příkazy nelze z menu zadat, a musíme si je napsat sami. SQL Window vyvoláme ikonkou, nebo kombinací kláves Ctrl+K:

Tuto možnost využijeme například pro zadání příkazu JOIN, nebo například pro příkaz "alter table" podle následujících dvou ukázek:

ALTER TABLE seznam_aut ADD poznamka VARCHAR(60) AFTER znacka_model;
ALTER TABLE seznam_aut MODIFY COLUMN znacka_model varchar(33);

V tomto okně si můžete zadávat příkazy SQL, jak jste zvyklí. Mají-li příkazy nějaký výsledek, objeví se jako tabulka ve spodní části okna.

Pozor při zadávání hodnot řetězců - apostrofy musí být zadány na anglické klávesnici (takto: ' - nepřipravovat v MS Word, ten je ihned zamění za levé a pravé).

Stále doporučujeme ukládat si úspěšně provedené příkazy do vhodného souboru (MS Word, poznámkový blok apod.).