IAT (Informační a automatizační technika).

Obot IAT byl vytvořen v rámci akreditace oboru Strojírenství, která zanechává pro oborové předměty jen poslední dva semestry studia. Výběr předmětů směřoval tak, aby z každého směru byl absolvován jen jeden předmět; sem kromě informatiky a automatizační techniky patří také automatické řízení, přesná mechanika a optika. Současná koncepce je taková, že nejsou volitelné předměty - pokud si můžete vybrat, tak vždy ze dvou v zásadě stejných předmětů - například u programování máte na výběr, zda jej absolvovat v zastaralém jazyce Pascal (ale Delphi je RAD a Pascal je snazší pro většinu z těch, kteří se nechtějí programováním živit), nebo v moderním prostředí Java; přednášky jsou ale jen jedny a to univerzální. Obdobně nízká variabilita je v oboru PŘT - protože podle akreditace má navazovat na obecné TZSI, nebo má být určen pro studenty jiných univerzit, kteří chtějí absolvovat magisterské studium u nás, mají některé předměty dvě varianty - pro ty, kteří ještě nikdy nic podobného nestudovali, a druhou pro převážně absolveny našeho IAT, kde se pokračuje dále v prohlubování znalostí (dokud bylo magisterské studium pětileté, byly tyto předměty označovány stejnou zkratkou s číslicí 2).

Výhodou diverzifikace je méně znalostí, které lze zkoušet u státní bakalářské zkoušky (po obhajobě bakalářské práce).

Do okruhů BSZ patří:

Mimo oblast BSZ se v bakalářském studiu vyučuje ještě optika a přesná mechanika (oboje 2x). Obsahy předmětů jsou v KOSu. Odkazy na stránky předmětů jsou dostupné přes menu na webové stránce ústavu.

Výhodou šíře studia naproti tomu je nabídka témat bakalářských prací od teoretických po praktické a od informatiky přes řízení a konstrukci až po optiku. Nabídka na uvedené adrese je nekompletní - pro výběr zadání je vhodný v 7. semestru předmět Projekt, kde se můžete seznámit s dalšími možnostmi, co můžeme nabídnout. Na bakalářku je málo času, pokud se chcete něčím zabývat, je lépe pokračovat ve stejném tématu i na oboru PŘT.

V posledním ročníku je obtížné vyjet na semestr do zahraničí; pokud máte zájem o program Erasmus nebo výměnné pobyty mimo Evropu, je snáze průchozí je absolvovat ve druhém či třetím ročníku, nebo až ve třetím semestru (ZS 2. ročníku) navazujícího studia; v tom druhém případě mne prosím kontaktujte (hlavac@fs.cvut.cz). Problém je, že pokud se nepodaří najít ekvivalenty našich předmětů (alespoň přibližně), budete muset prodloužit studium alespoň o jeden semestr. Předměty, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky, musíte zvládnout alespoň v rozsahu této zkoušky (v krajiním případě samostudiem).

Více informací o našich specializacích je na stránkách oboru PŘT.