Informace pro studenty, chystající se napsat diplomovou práci (klikněte zde) .  Jak má vypadat posudek  navod pro referenty SZZ

Důležité! Pokud nestíháte všechny zkoušky, zkuste odevzdat alespoň diplomku (bakalářku), může tu ležet do obhajoby (až jeden rok). Kdo tak neučiní, musí dostat nové zadání! (novinka - dokonce je možné se na studijním přihlásit jen k obhajobě bakalářské/diplomové práce, nebo naopak jen ke státnicím - pokud chybí jen dokončit některé předměty, resp. jen dopsat práci - v roce 2014 testováno poprvé, zatím bez stížností).

Odkaz: Otázky ke státnicím | ukázka otázek TZSI (platila v srpnu 2012).

Pokud není recenzent z ČVUT, musí vyplnit smlouvu o provedení práce (pozor, letos bude nová verze, vyzvedněte si ji prosím u paní Sedlecké). K sepsání posudku je vyzve studijní informační systém (KOS) po odevzdání bakalářské/diplomové práce.

Prosím, až uspějete, zkontrolujte si, že dostanete formulář pro potvrzení, že jste všechno splnili. Pokud jej nedostanete, použijte oficiální Výstupní list ze stránky ČVUT Formuláře ke stažení (lze vyplnit v pdf).

Komentář pro bakaláře, pokračující na PŘT:

  1. Pohlídejte si, že v prvním semestru splníte alespoň 20 kreditů. Tato podmínka vyplývá ze Studijního a zkušebního řádu ČVUT a studijní ji opravdu kontroluje - prostřednictvím KOS (kontrola probíhá plně automaticky!). Možná si napište navíc nějaké volitelné předměty, nejlépe nějaké snadno absolvovatelné, abyste nevypadli hned na začátku. V nouzi zbývá možnost studium přerušit.

-.-

Témata pro magisterské navazující studium - některá bakalářská témata půjde rozšířit na magisterskou úroveň. Pokud to nebude možné, nebo student sám uzná, že to není vhodné, nebo bude mít zájem o jinou problematiku, může si vybrat ze seznamu témat, která nabízíme pro magisterské studium. V každém případě zvolené téma sdělí doc. Soukupovi co nejdříve po začátku studia, nejlépe do konce října v rámci prvního semestru navazujícího magisterského studia. Nová témata se sice stále shromažďujeme, ale již také nabízíme předběžnou verzi seznamu.

 

 

 

Zápočtový list předmětů semestrální a diplomový projekt je k dispozici u sekretářky Ústavu (místnost 415 nebo 321), ale raději si jej vytiskněte sami.

Informace k obhajobám a SZZ

Zpravidla platí: V obou učebnách bude k dispozici počítač a datový projektor, které mohou být využity, pokud si diplomanté přinesou svou prezentaci na CD. Doufám, že bude zinstalován PowerPoint ze sady Office 2003 CZ. Počítače budou připojeny k Internetu, ale na kvalitu školní sítě nedoporučuji se spoléhati. Počítače zapůjčené k obhajobě mají operační systém Windows XP. Kdo bude chtít zinstalovat nějakou aplikaci, ať mne laskavě vyhledá ve škole předchozí den zhruba po 15:00 - v tomto případě prosím upozorněte na svůj příjezd e-mailem jeden až tři dny předem (nezapomeňte současně kontaktovat zapisovatele příslušné komise!). Pro případ problémů s technikou doporučuji vyrobit i několik fólií pro zpětný projektor - 50ks fólií pro laserové tiskárny stálo například v roce 2004 okolo 380Kč, což by nebylo mnoho, kdyby se studenti domluvili a koupili si jen jeden balíček dohromady.
Prosím, hlašte mi veškeré další požadavky na techniku předem (nejlépe cca měsíc), dle možnosti e-mailem na adresu hlavac@fs.cvut.cz . Děkuji za pochopení.

Upozornění k průběhu obhajob:

Pokud je obhajoba úspěšná, má student dostat od zapisovatele k vyřízení potvrzení. Zvláště v mém případě platí, že na to zapomínám. Pokud je tedy nedostanete, naleznete jej na adrese http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/formulare ("Výstupní list"). Musí být odevzdáno do týdne od obhajoby na studijním, pozor na úřední hodiny! (prázdniny...). Aktuální verze se liší zpravidla jen částkou za úkony spojené s ukončením studia, které pravidelně rostou s inflací.
Oborový odbor podepisuje vedoucí diplomky a razítko dává sekretářka (po odevzdání textu diplomky na CD). Razítko knihovny vydá naše oddělení v nové budově Národní technické knihovny. Vydavatelství průkazů teď sídlí v Bechyňově ulici (server mapy.cz, zadat
Praha, Bechyňova 3, a vidíte, že vydavatelství sídlí ve stejném objektu jako menza, prodejna skript a zdravotní středisko). Ale na novém potvrzení již nic o odevzdávání studentského průkazu není (stejně přestane platit a recyklovat se nedá).
Prosím, pokud budete mít jakékoli zkušenosti s touto akcí, napište mi. Děkuji.
hlavac@fs.cvut.cz .
Od 1.1.2006 musíme jako škola (ČVUT) zveřejňovat plné texty diplomových prací na svých serverech. Proto studenty prosíme o předání celého textu diplomové práce, nejlépe vypáleného na CD. Doporučujeme formát pdf (viz například anglicky psaná stránka na Tripodu - pdf formát také přímo ukládá OpenOffice), samozřejmě akceptujeme i MS Word, RTF či html. Texty zveřejníme zpětně, jakmile bude kde. Pokud potřebujete texty zveřejnit ihned (např. z důvodu spolupráce se svými následovníky či jako podporu při vyhledávání zaměstnání), dejte mi vědět, zveřejním je na webových stránkách Ústavu ručně.

Po skončení obhajob proběhne slavnostní vyhlášení výsledků - v místnosti v přízemí, buď v bývalém čísle 17 (dnes Kongresové centrum FS), nebo častěji v bývalém čísle 18 (hned za dveřmi na děkanát doprava, zhruba pod učebnou 111) - konkrétní místo sdělí předseda komise každému úspěšnému absolventovi osobně.

V následujícím textu by měla být informace k obhajobám diplomových prací a státním závěrečným zkouškám z oborů Automatické řízení a inženýrská informatika a Přístrojová a řídicí technika (a v bakalářském oboru Informační a automatizační technika). Místo toho zde zveřejňujeme soubor pro Adobe Acrobat Reader, který obsahuje veškeré dostupné informace a to ve tvaru, jak je připraven pro jednotlivé členy komise (pozor, je tolik příruček, kolik je komisí, ale soubor obsahuje nejprve všechny první strany, pak všechny druhé strany atd.). Veškeré informace v tomto souboru, jakož i samotná obhajoba jsou veřejné. Vyplněný soubor (s doplněnou klasifikací) zde nenaleznete, protože je stejně jako jednání zkouškové komise neveřejný. (Hosté zejména z řad budoucích diplomantů jsou vítáni, ale počítá se pouze s cca šesti návštěvníky, další by museli stát (prosím studenty, pokud chtějí přijít ve větším počtu, aby to sdělili na mou adresu dva pracovní dny předem, budeme pak s Vámi moci počítat); hosté musí opustit místnost okamžitě poté, co je diplomant vyzván, aby posečkal venku, neboť komise bude jednat).

K dispozici jsou PDF soubory z termínů:

leden 2016 (9. února), červenec 2015, červenec 2014, červenec 2013, srpen 2012, srpen 2011, leden 2011 , srpen 2010, leden 2010, srpen 2009, leden 2009 , srpen 2008, leden 2008, srpen 2007 , leden 2007, srpen 2006, leden 2006 , srpen 2005, leden 2005, srpen 2004 , leden 2004, (soubor pro vylepení na dveřích ), srpen 2003, leden 2003, srpen 2002 , ...

Součástí brožury jsou i otázky ke státní závěrečné zkoušce, které naleznete v příslušném adresáři (nejsou přikompilovány do výše uvedených souborů). Od roku 2001 se považuje verze otázek, zveřejněná na webových stránkách Ústavu, za oficiální. Nové otázky bývají doplňovány pouze po proběhnutí obhajob (vyskytují se na přelomu srpna a září a pak koncem ledna), odstraňování zastaralých otázek, popřípadě jejich upřesňování ovšem probíhá průběžně.

Informace o průběhu obhajob naleznete například na stránce Odboru obrábění - drobné odlišnosti spočívají například v požadavku na počet výtisků diplomky (u nás 1 + 1 pro recenzenta; po obhajobě je originál archivován na ústavu a kopie u vedoucího práce, který si ji může nechat, nebo vrátit studentovi a archivovat pouze CD) či na požadavku být na místě o hodinu dopředu (je tomu tak z důvodu, pokud nějaký diplomant nepřijde například z důvodu náhlé nemoci či jiné havárie, například vodovodu) - u nás postačí dát sekretářce telefon a počítat s touto možností.

Prosím, pokud naleznete chybu, napište mi na adresu hlavac@fs.cvut.cz . Děkuji.