OOP - Objektově orientované programování

cvičení

Zadání
Zadání 2004

Bílý tým

Červený tým

Cvičení

Žlutý tým

Modrý tým

 Přednášky

Zelený tým

Černý tým

Výsledky

Růžový tým

Zlatý tým

Veškeré příklady jsou vytvořeny v Delphi 5. Zde najdete postup pro jejich načtení a pro převedení do jiných verzí Delphi. Zajímavá je také loňská verze tohoto předmětu (včetně vyřešených úloh).

Čísla stránek se vždy vztahují ke knize Marko Cantú: Delphi 4 - podrobný průvodce programátora, GRADA Publishing, 1999.

Připomínky k textům laskavě adresujte na mou adresu.