Objektové metodologie ... OMT/UML

obrazek UML Metodika objektová modelovací technika (OMT) a sjednocený modelovací jazyk (UML) jsou přístupy založené na objektové filosofii a primárně určené pro oblast softwarového inženýrství. Tedy pro navrhování a organizaci programových celků. V dnešní době se těchto přístupů využívá v značné míře porávě při navrhování informačníchsystémů. OMT je metodika disponující nástrojem pro práci se zadáním -lexikální analýzou. Jako vyjadřovací prostředek se v dnešní době používá především grafický jazyk UML, který popisuje zvolený systém pomocí diagramů. Diagramy jsou "okénky", kterými nahlížíme na popisovaný systém. Nejfrekventovanější je třídový diagram (popisuje statickou strukturu systému), stavový d. (popisuje vnitřní dynamiku jedné třídy) a sekvenční d. (vztahy mezi třídami).

Obecně o metodologii OMT a jazyce UML

 • Přednáška OMT .doc
 • Přednáška -dokazování správnosti .ppt
 • Diagramy UML .pdf, JPGs UMLW.ppt
 • Cvičení OMT - analýza zadání.ppt
 • Cvičení UML - třídový diagram.ppt
 • Cvičení UML - stavový diagram.ppt
 • Cvičení UML - sekvenční diagram.ppt

  Příklady aplikace OMT a UML

 • Tunel Mrázovka - diagramy 1.doc
 • Tunel Mrázovka - diagramy 2.pdf, JPGs
 • Příklad fakturace v CASE Enterprise Architect.xml
 • Dávkování materiálu - diagramy pdf

  Internetové odkazy

 • Object Management Group WebSide
  http://www.uml.org
  Oficiální web OMG na kterém je možné nalézt standardy týkající se UML.
 • Heslo UML na Vikipedii
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
  Heslo UML na intrnetové encyklopedii Wikipedia.
 • Stránky o objektových metodoogiích
  http://mpavus.wz.cz/index.php
  Velmi kvalitní a přehledné stránky o objektových metodologiích, především však o jazyku UML. Jsou zde popsány všechny diagramy.