Hlavní stránka předchozí následující english version

Autoři


Doc. Ing. Jaromír VOLF, DrSc., tel. +420 2 2435 2737, ČVUT FS, Technická 4, 166 07 Praha 6,
e-mail: jaromir.volf@fs.cvut.cz

spoluautoři:
Ing. Josef Vlček, CSc. FS ČVUT v Praze
Doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc. FS ČVUT v Praze
Ing. Petr Novák FEL ČVUT v Praze
Ing. Pavel Děd TF ČZU v Praze
Prof. Ing. Stanislav Holý, CSc.
Ing. Martin NovákPoděkování


Plantograf V05 vznikl za spolupráce s FTVS UK v Praze, FEL ČVUT v Praze a Rehabilitační kliniky FNKV v Praze.
Vývoj a realizace snímače byl podporován grantem GAČR ČR, další vývoj systému financován z VZ.


*Výzkumné záměry*

1999-2004 VZ CEZ J04/98:210000015 "Výzkum nových metod pro měření
fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice"

od 2005 VZ MSM 6840770015 "Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních
veličin a zpracování naměřených dat"

*Granty GAČR*

1992 grant strojní fakulty ČVUT "Snímání a zpracování taktilní informace"

1994 grant MŠMT "Rozložení tlaků na plosce chodidla"

1995 interní grant ČVUT "Diagnostika rozložení tlaků na plosce chodidla"

1996-1998 grant GAČR č.:106/96/0953: "Snímání rozložení tlaku na plosce
chodidla pro diagnostiku v medicíně a biomechanice"

2000-2002 grant GAČR č.106/00/1464: "Metody přímé identifikace
vnitřních a vnějších mechanických interakcí pohybového aparátu člověka.

2003-2005 grant GAČR č. 106/03/0464: "Biomateriál a kontaktní
rozhraní -- detekce a analýza napěťově deformačních stavů"