Úvod do řízení robotů (2376016, 2h/týdně, 2 kredity)

Nový volitelný předmět, ve kterém se studenti mohou seznámit s některými základními principy činnosti robotů (pohyb ramen, snímače, pojezd, pásový podvozek, hlasové ovládání a komunikace, sledování čáry na zemi) a vyzkoušet si je na jednoduché robotické stavebnici. Jak je na našem ústavu zvykem, nezabýváme se problémy okolo kinematiky, dynamiky a pevnostními výpočty, spíše nás zajímá, jak naprogramovat, co má robot konkrétně vykonávat. Za tím účelem je vždy třeba sestavit jednoduchého robota ze stavebnice Lego Mindstorms a naprogramovat jej. Zápočet je za aktivní účast na většině cvičení (aktivní = student se alespoň snaží dělat to, co je náplní předmětu; většina = 70%).

Zatím nabízíme termín čtvrtek 12:30 (90 minut), a rozdáváme letáček (toto je loňská verze!).

V případě většího zájmu můžeme vypsat další termín. Kontaktujte ing. Pavla Trnku (pavel.trnka@fs.cvut.cz). Minimální počet studentů ve výukové skupině jsou 4, maximální letos 6 (nedostatek stavebnic). Skupina se neuzavře ani při poklesu počtu studentů, pokud tak bude po polovině semestru.

 

Konstrukce malých robotů (2146003, 2h/týdně, 2 kredity)

Předmět se zabývá konstrukcí malých robotů přesně tak, jak si ji představují modeláři - nakoupit serva, senzory, pár mechanických dílů, připojit řídicí jednotku, sestavit a zprovoznit si robota. Nemusí být nutně samostatně pohyblivý a už vůbec ne kráčející, i když právě tuto konstrukci studenti většinou zkouší realizovat. Vzhledem k poměrně náročnému úkolu pracují studenti ve skupinkách a většinou mají dostatek práce, aby během semestru oživili alespoň jednoho robota (u minulého předmětu je to skoro jeden týdně).

Pozor! předmět navazuje na předmět Mikropočítače a aplikace a je určen jen pro absolventy tohoto předmětu, popřípadě pro studenty, kteří umí programovat jednočipové mikropočítače; řídicí jednotka obsahuje jednočipový mikropočítač a ten se musí naprogramovat buď v assembleru (snazší), nebo v jazyce C (pro zkušenější uživatele, kteří si i s tím poradí). V omezené míře se mohou přihlásit i absolventi předmětů Mikroelektronika (pod jakýmkoli kódem), ale v každé skupině musí být alespoň jeden student, který si poradí s programováním.

Zápočet je za aktivní účast na většině cvičení (aktivní = student se alespoň snaží dělat to, co je náplní předmětu; co je většina, určí vyučující na začátku semestru, ale záleží i na dokončenosti projektu).

Výuka: letní semestr. Propagační letáček a informace, převzaté z KOSu.

Více informací u vyučujícího: Ing. Martin Novák, Ph.D., martin.novak@fs.cvut.cz.

Pokud si chcete tento předmět zapsat a nepatříte na naší specializaci, musíte si zapsat předmět: Mikropočítače a aplikace (v ZS pod názvem

Vestavěné systémy (2141073, 2+1, 4 kredity)

, cvičení čtvrtek 7:15 (buď lichý a nebo sudý týden), přednáška čtvrtek 9:00). Pokud si předmět zapíše student jiného oboru než PŘT (magisterský), je klasifikován jako volitelný (i se stávajícím kódem); pokud by se vám ovšem zdál příliš náročný, můžete si jej před koncem semestru nechat na studijním opět vyškrtnout (lze zdůvodnit i například zmatečným zapsáním). V současné době ale doporučujeme raději následující předmět oboru IAT:

Mikropočítače a aplikace (2141006, 2+2, 4 kredity)

, který má původní větší rozsah a navazuje jen na předmět Elektrické obvody a elektronika. Výuka v letním semestru - bylo by jej třeba absolvovat současně s předmětem Konstrukce malých robotů. Toto řešení je možné; než se naučíte programovat a oživovat jednočipy, můžete se zabývat konstrukčními problémy (vytvoření konstrukce, sešroubování, zapojení zesilovačů, čidel a další elektroniky).

(dočasná verze stránky)