Semestrální projekt I


Platilo pouze ve šk. rok 2006/07!

Čtěte prosím vývěsky v učebně 308, než nalezneme řešení nesrovnalostí. Výuka nadále bude pokračovat v učebně 308.
1. hodina 12.10. 2006 Úvod k předmětu
Úvodní seznámení s technologií a produkty
Doc. Ing. Jan Soukup, CSc.
Ing. Marie Martinásková, PhD.
2. hodina 19.10.2006 Software COMOS FEED

Ing. David Klimánek
3. hodina 26.10. 2006 Software SPI
 
Ing. Pavel Trnka
4. hodina 2. 11. 2006 Software SPE
 
Ing. Marek Čambál
5.+6.hodina

9.11.,
16.11.

Individuální práce podle zadání
Skupina A+B

Ing. David Klimánek
Ing. Pavel Trnka
5.+6.hodina

23.11.,
30.11.

Individuální práce podle zadání
Pouze Skupina D
Ing. Marek Čambál
5.+6. hodina

7.12.,
14.12.

Individuální práce podle zadání
Skupina C
Ing. Marie Martinásková, PhD.

Rozdělení do skupin:

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D
Hrubec Radek Plaček Viktor Miler David Bejšovec Jan
Kraus Jiří Simek Miroslav Jelínek Štěpán Vaculík Lukáš
Ottmar Martin Stanke Ondřej Rabas Tomáš Loužecký Michal
Pištěk Metoděj Šesták David Burda Jiří Kadleček Lukáš
Zeman Jakub Urbánek David Grulich Tomáš Jiránek Tomáš
Kruchina Adam