Volitelný předmět

2375002 Programování pro web (WEB)

Odkaz na cvičení...

Výuka:

Sepsal a cvičení vede: Ing. Vladimír Hlaváč.
Přednášející:
Doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.
Ústav:
Přístrojová a řídicí technika

Ukázky z našich stránek:

Grafické ztvárnění stránek není obsahem tohoto předmětu. Ale zajímavá mi přišla například genetika.wz.cz, nebo PaintYourDragon.

Poznámka. Jsou PHP development tools použitelné?