Informace pro studenty, chystající se napsat diplomovou práci.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce.
Níže uvedené seznamy otázek se od roku 2004 považují za oficiální. V dostatečném předstihu před zkouškou si je prosím prostudujte, a pokud obsahují něco, o čem jste přesvědčeni, že jste to nestudovali, můžete tuto skutečnost zkusit reklamovat, nejlépe na adresu hlavac@fs.cvut.cz. Současná verze otázek ovšem obsahuje i PV předměty, vždy v rozsahu dvou až tří otázek; předpokládá se, že si je studenti dostudují samostatně. Současná akreditace IAT a prvního ročníku PŘT předměty typu PV neobsahuje (vše je povinné).

Státní závěrečnou zkoušku z oboru Přístrojová a řídicí technika studenti skládají z následujících tří okruhů:

 • Teorie a modely automatického řízení
 • Technické prostředky automatického řízení
 • Inženýrská informatika a projektování řídicích systémů
 • A dva okruhy, ze kterých otázku asi nedostanete:
 • Konstrukce a technologie přístrojové techniky
 • Vlnová optika
 • Obor BLP (soubor je platný jen pro 30. června 2016)

  A pro bakalářský obor Informační a automatizační technika máme také otázky:

 • Automatické řízení a počítačové modely (státní bakalářská závěrečná zkouška)
 • Prostředky automatického řízení (státní bakalářská závěrečná zkouška)
 • Informatika (státní bakalářská závěrečná zkouška)
 • A dva okruhy, ze kterých otázku asi nedostanete:
 • Konstrukce přístrojů
 • Technická optika
 • Otázky pro obor TZSI jsou například zde (free-web server; lokální záloha z roku 2011 zde).

  Pokud naleznete nějaké nesrovnalosti, pošlete mi prosím zprávu na adresu hlavac@fs.cvut.cz. Veškeré informace jsou zcela bez záruky.

  Poslední změna v odkazovaném dokumentu 23. května 2013.