Technická měření

Old (complete) English pages
Archive English page
New English pages (under construction)
New English page

 

Pro přesná měření musí být přesné přístroje.
Podle článku technik proměřuje vibrace turbíny prvního temelínského bloku.
Zdroj: Mladá Fronta DNES, 11. dubna 2001

!!! Termín pro školení z bezpečnosti !!!
Studenti, kteří nemají platné školení podle §4 Vyhl. 50/78 Sb. (neprošli školením nebo byli proškoleni před cca školení platí tři roky a nesmí vypršet před koncem semestru), se musí připojit k nějaké skupině na předmět EOE (v prvním týdnu výuky, kdy probíhá seznámení s příslušnou problematikou!), a ve třetím týdnu pak s nimi projít testem.

Bez absolvovaného školení se nelze účastnit laboratorní výuky (v TEM požadováno od 2. cyklu, tj. pátého cvičení).
Školení studenti absolvují v rámci předmětu Elektrické obvody a elektronika, test je zpravidla třetí týden semestru a zapisuje se do indexu na předposlední stránce. Na následujícím cvičení technických měření se tento zápis kontroluje a poznamenává do seznamu skupiny. Kdo nemá zapsán předmět EOE, připojí se ke kterékoli skupině studentů tohoto předmětu a test pak absolvuje tam.


Vyhláška o konání předmětu v LS
(obdobná bude platit i v následujících letech)

Výuka předmětu v letním semestru (klikněte zde)


Odlišnosti v zadání pro kombinované studium...

Základní informace

Rozpis plánovaných úloh
Písmeno v posledním sloupci označuje, která skupina s daným tématem v třítýdenním cyklu začíná (viz střídání). Ve čtvrtém sloupečku je autor, resp. garant úlohy, který za ni zodpovídá.

č. úlohy název úlohy umístění úlohy garant úlohy začíná
1 Úvod; měření nejistot a jejich výpočet; formuláře k vyplnění C1-409 Novák M., Rošický všichni
2 Optická měření "domeček" Čáp A
3 Optická měření II "G24 (galvanovna)" Hošek, Němcová B
4 Měření na stejnosměrných a střídavých můstcích C1-409 Novák M. C
5 Statické charakteristiky snímačů teploty | Dynamické vlastnosti různých snímačů teploty C1-409 Novák M. A
6 Bezkontaktní měření teploty C1-409 Novák M. B
7 Měření síly G2-156 Vlček, Novák M. C
8 Měření tlaku a vlhkosti C1-409 Bauerová A
9 Měření polohy C1-409 Bauerová, Hlaváč B
10 Měření rozměrů G2-156 Volf, Novák M. C
11 Měření výšky hladiny kapalin C1-409 Bauerová A
12 Měření průtoku C1-411 Simeunovič, Novák M., Soukup B
13 Měření otáček G2-156 Chyský C
14 Náhradní laboratorní cvičení. Zápočty C1-409    

Semestr má třináct týdnů; pokud některým kroužkům některé hodiny odpadnou, měří 14. týden náhradní úlohu, pokud takový týden v semestru je (podrobněji viz poznámky u střídání).

Umístění učeben...

Testy proběhnou v 5., 9. a 13. týdnu; pokud tato hodina odpadne, v následujícím týdnu. Otázky pro 1. test, pro 2. test a pro 3. test. (budou ještě upraveny)

Texty z přednášek: Úvodní přednáška | Nejistoty měření... | příklad výpočtu nejistot | vzorce pro stejnosměrné můstky | pro diferenciální můstky

Obsah přednášek...

Rozvrh pro ZS 2013/14 (rozvrh pro ZS 2012/13, ZS 2010/11, ZS 2009/10, LS 2008/09, ZS 2008/09 (BS), LS 2007/08 (převážně MS), ZS 2007/08 (BS), LS 2006/07 (MS), ZS 2006/07 (BS), LS 2005/06, ZS 2005/06 (BS), LS 2004/05, ZS 2004/05 (BS), LS 2003/04, ZS 2003/04 (BS), LS 2002/03, LS 2001/02).

Podmínky k získání zápočtu

Požadavky na vypracovaný referát, ukázka vzorového referátu.

Aktuální obsazenost cvičení  je nejlépe vidět přímo na stránce rozvrhů FS (zpoždění většinou není větší než 60 minut).

Starší verze stránek: ZS2009/10, ZS2007/08, ZS2006/07, LS2005. Zde ale nemusí souhlasit odkazy.


Stránka Ústavu přístrojové a řídící techniky, stránka exkurze po laboratořích Ústavu (1997).

Pokud na těchto stránkách naleznete nějakou nesrovnalost, nahlaste mi ji prosím na adresu hlavac@fs.cvut.cz. Těšíme se na shledanou v učebnách 409 a 156.

Vladimír Hlaváč

Stránky předmětu TEM dodržují standard HTML 2.0.