UMĚLÁ INTELIGENCE 2014

(prof. Bíla, doc. Bukovský, Dr. Jura, Ing. Vrba, Ing. Novák)

Program přednášek a cvičení UI

Přednášky:

1. Úvodní přenáška a teorie řešení úloh. (22.9.).
2. Formální logika. Jazyk a kalkul predikátů 1.řádu. (29.9.).
3. Automatické dokazování teorémů-resoluční metoda. (6.10.).
4. Formální jazyky a gramatiky, abstraktní automaty jako syntaktické
analyzátory. (13.10.).
5. Abstraktní automaty jako syntaktické analyzátory. (20.10.).
6. Fuzzy regulátory, Fuzzy toolbox pro MatLab/Simulink. (funkce_prislusnosti.pdf; 27.10.).
7. Syntéza fuzzy regulátoru v prostředí fuzzy toolboxu pro
MatLab/Simulink. (3.11.).
8. Genetické algoritmy (10.11.).
9. Státní svátek (17.11.).
10. Genetické algoritmy (24.11. +cv.).
11. Neuronové sítě, teorie (MLP, RBF, HONU), typy, (1.12.).
12. Neuronové sítě – aplikace. (8.12. + cv.).
13. Komplexní systémy, detekce emergentních situací, (15.12.).
14. Závěr přednášek, zápočty (6.1.). Problemove otazky14.doc.

Témata cvičení následují témata přednášek.
Seminární práce budou postupně zadávány od 8. přednášky.

Podmínky pro udělení zápočtu:
• 50 % prezence na cvičeních.
• Odevzdaná a přijatá seminární práce.

 


Informace z předchozího roku výuky:

Formální gramatiky (en), obrázky (cz).

Teorie automatů (en).

Literatura :

1. Bíla, J. : Umělá inteligence a neuronové sítě v aplikacích. ČVUT, Praha, 1998.

2. Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence (1+2+3+4). Academia, Praha, (97-01)

3. Vysoký, P.: Fuzzy řízení. ČVUT, Praha, 1999.

Ke zkoušce se předpokládá znalost programování ve Fuzzy Tool box a Neural Network Tool box pro Matlab/Simulink (počínaje verzí 5.1).

 

Otázkové okruhy předmětu UI

Otázky ke zkoušce jsou zde.


Zajímavé ale negarantované odkazy

  1. Ladislav Káňa: Úvod od fuzzy světa, referát, http://homel.vsb.cz/~s1v65/strankyWEB/Studenti/Kana/Fuzzy/Uvodfuzy.htm dostupné 3.května 2006

  2. John Yen:Fuzzy Logic—A Modern Perspective, IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, VOL. 11, NO. 1, JANUARY/FEBRUARY 1999
    (Na prvních dvou stránkách je velmi zajímavý popis velmi nedávné historie vzniku fuzzy logiky a jejích aplikací zejména v Japonsku.)

  3. Artificial Intelligence, Public implementation for demonstration and self-study, the online tutor for the MIT course Artificial Intelligence (MIT course 6.034), http://icampustutor.csail.mit.edu/6.034-public/ (dostupné 05/ 2006)

  4. Hashim Habiballa: UMĚLÁ INTELIGENCE, distanční studijní opora, UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, Přírodovědecká fakulta, 2004 http://www.volny.cz/habiballa/publ/umint.pdf (dostupné 05/ 2006)