Umělá inteligence a neuronové sítě v aplikacích

 

Program přednášek a cvičení UI

Přednášky:

21.9. P1. Matematika pro umělou inteligenci. (Prof. Bíla)
28.9. P2. Matematika pro umělou inteligenci. (Prof. Bíla)
5.10. P3. Prostředky pro podporu řešení problémů. (Prof. Bíla)
12.10. P4. Rozpoznávání obrazů. (Příznakové rozpoznávání.) (Prof. Bíla)
19.10. P5. Rozpoznávání obrazů. (Strukturální rozpoznávání.) (Prof. Bíla)
26.10. P6. Fuzzy a fuzzy-kvalitativní modelování a řízení. (Prof. Bíla)
2.11. P7. Fuzzy a fuzzy-kvalitativní modelování a řízení. (Fuzzy toolbox MatLab/Simulink.) (Prof. Bíla)
9.11. P8. Neuronové sítě. (Úvod a MLP sítě). (Prof. Bíla)
16.11. P9. Neuronové jednotky vyššího řádu HONNU. (Ing. Bukovský)
23.11. P10. Neuronové sítě. (Neural Network Toolbox for MatLab/Simulink). (Ing. Bukovský)
30.11. P11. Genetické algoritmy. (Úvod a klasické GA.) (Prof. Bíla)
7.12. P12. Emergentní problémy. (Prof. Bíla)
14.12. P13. Aplikace: Analýza a modelování vlastností kardiovaskulárního systému (HRV, EKG). (Prof. Bíla)
17.12. P14. Aplikace: Diagnostika strukturálních a provozních poruch konstrukcí a systémů. (Prof. Bíla)

Formállní gramatiky (en), obr. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 (cz).

Teorie automatů (en).

Cvičení: (poznámka. I když z následujícího to tak nevypadá, cvičení proběhne jen sedm).

C1. Matematika pro umělou inteligenci. (Prof. Bíla)

C2. Matematika pro umělou inteligenci. (Prof. Bíla)

C3. Fraktální dimenze v umělé inteligenci.(Ing. Tlapák)

C4. Rozpoznávání obrazů. (Příznakové rozpoznávání.) (Prof. Bíla)

C5. Rozpoznávání obrazů. (Strukturální rozpoznávání.) (Prof. Bíla)

C6. Fuzzy a fuzzy-kvalitativní modelování a řízení. (Prof. Bíla)

C7. Fuzzy a fuzzy-kvalitativní modelování a řízení. (Fuzzy toolbox MatLab/Simulink.) (Prof. Bíla)

C8. Neuronové sítě. (MLP a RBF sítě.) (Ing. Bukovský)

C9. Neuronové jednotky vyššího řádu HONNU. (Ing. Bukovský)

C10. Genetické algoritmy. (Úvod a klasické GA.) (Prof. Bíla)

C11. Evoluční algoritmy. (Prof. Bíla)

C12. Emergentní problémy. (Prof. Bíla)

C13. Aplikace: Analýza a modelování vlastností kardiovaskulárního systému (HRV, EKG). (Ing. Bukovský)

C14. Aplikace: Diagnostika strukturálních a provozních poruch konstrukcí a systémů. (Prof. Bíla)

 

Literatura :

1. Bíla, J. : Umělá inteligence a neuronové sítě v aplikacích. ČVUT, Praha, 1998.

2. Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence (1+2+3+4). Academia, Praha, (97-01)

3. Vysoký, P.: Fuzzy řízení. ČVUT, Praha, 1999.

Ke zkoušce se předpokládá znalost programování ve Fuzzy Tool box a Neural Network Tool box pro Matlab/Simulink (počínaje verzí 5.1).

 

Otázkové okruhy předmětu UI

Otázky ke zkoušce jsou zde.


Zajímavé ale negarantované odkazy

  1. Ladislav Káňa: Úvod od fuzzy světa, referát, http://homel.vsb.cz/~s1v65/strankyWEB/Studenti/Kana/Fuzzy/Uvodfuzy.htm dostupné 3.května 2006

  2. John Yen:Fuzzy Logic—A Modern Perspective, IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, VOL. 11, NO. 1, JANUARY/FEBRUARY 1999
    (Na prvních dvou stránkách je velmi zajímavý popis velmi nedávné historie vzniku fuzzy logiky a jejích aplikací zejména v Japonsku.)

  3. Artificial Intelligence, Public implementation for demonstration and self-study, the online tutor for the MIT course Artificial Intelligence (MIT course 6.034), http://icampustutor.csail.mit.edu/6.034-public/ (dostupné 05/ 2006)

  4. Hashim Habiballa: UMĚLÁ INTELIGENCE, distanční studijní opora, UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, Přírodovědecká fakulta, 2004 http://www.volny.cz/habiballa/publ/umint.pdf (dostupné 05/ 2006)