Laboratoř řízení (410)


Model složité soustavy se ztrátami a dopravním zpožděním

Laboratoř měření průtoku (411)


Zařízení pro měření průtoku vody - čtyři různé druhy měřidel, možnost kalibrace


Počítačové vyhodnocení výše uvedeného pracoviště


Dalšé pohled na totéž


Naše nejpřesnější měřidlo na průtok vody


Pohled na spodní část (linka má spodní a horní vyrovnávací nádobu)


Výsledek realizace projektu měření průtoku laminárem - vysoce přesné měření malých hmotnostních průtoků plynu