Ústav přístrojové a řídicí techniky

Následující seznam byl vytvořen spojením seznamů jednotlivých odborů (označených čísly: 12110.1 odbor Elektrotechniky, 12110.2 odbor Přesné mechaniky a optiky a 12110.3 odbor Automatického řízení a inženýrské informatiky). Spojení bylo naposledy aktualizováno 7. července 2001, dále provádím jen aktuální korekce dle dostupných informací. Data jsou bez záruky; pro aktuálnější informace klikněte na číslo odboru a vyhledejte je na stránce příslušného odboru. Pokud někdo není na tomto seznamu, zkuste server usermap. Pokud naleznete chybu, pošlete prosím e-mail na adresu hlavac@fs.cvut.cz. Děkuji za pochopení.

Oficiální stránkou pro tyto informace je server usermap.

Jméno

Odbor

Funkce; hlavní úkoly

E-Mail

Telefon

Místnost

Bauerová Dana
Ing.
12110.3 Odborná asistentka
Správa
rozvrhu odboru AŘII
Technická měření, analýza a zpracování dat, PLC systémy
Dana.Bauerova@fs.cvut.cz 2 2435 2528 511
Bernard Jaroslav
Doc. Ing., CSc.
12110.2 informační manažer odboru PMO
simulace dynamických systémů, navrhování technických experimentů,konstrukce přístrojů
Jaroslav.Bernard@fs.cvut.cz

22435 2446

515

Bíla Jiří
Prof. Ing.,DrSc.
12110.3 Profesor
prorektor pro vnější vztahy ČVUT
Zástupce vedoucího ústavu
další...
Automatické řízení, umělá inteligence a neuronové sítě, kvalitativní modelování
Jiri.Bila@fs.cvut.cz , bila@vc.cvut.cz 22435 2534,
22435 3434,
22435 3406
416
Bukovský Ivo
Doc. Ing., Ph.D.
12110.3 Docent
Vedoucí odboru Automatického řízení a inženýrské informatiky
Umělá inteligence a neuronové sítě
Ivo.Bukovsky@fs.cvut.cz 2 2435 2529 433
Čáp Jiří
Ing., Ph.D.
12110.2 odborný asistent
tutor oborů IAT a PŘT
rozvrhář odboru 12110.2 (236)
přístrojo
vá technika
Jiri.Cap@fs.cvut.cz

22435 2585

21

Čurdová Vlasta 12110.3 sekretářka, odbor AŘII vlasta.curdova@fs.cvut.cz 2 2435 2563 414
Dušek Tomáš
Ing.
12110.1 technik, údržba laboratoří Tomas.Dusek@fs.cvut.cz 224 352 698

102HL

Fišer Jaromír
Ing. Ph.D.
CAK Odborný asistent
Výzkumný pracovník CAK
Jaromir.Fiser@fs.cvut.cz 2 2435 3953 305a
Hlaváč Vladimír
Ing.
12110.3 Odborný asistent
Tutor oborů Přístrojová a řídicí technika a Informační a automatizační technika
Správa webových stránek ústavu
Speciální programové vybavení, rozpoznávání obrazců, počítačové sítě
hlavac@fs.cvut.cz 2 2435 2562,
2 2435 2980
305j
Hofreiter Milan
Prof. Ing.,CSc.
12110.3 Profesor
Automatické řízení, stochastické procesy, adaptivní systémy
Milan.Hofreiter@fs.cvut.cz 2 2435 2566 512
Hošek Jan
Doc. Ing. Ph.D.
12110.2 tajemník ústavu
Vedoucí odboru
Přesná mechanika a optika
Jan.Hosek@fs.cvut.cz 2 2435 2552 135
Chyský Jan
Doc. Ing., CSc.
12110.1 docent,
Vedoucí ústavu 12110,
pedagogická agenda odboru, vedení přednášek, cvičení a seminářů
Jan.Chysky@fs.cvut.cz 224 352 469

317

Jura Jakub, Mgr. Ing. Ph.D. 12110.3 Odborný asistent
Řízení programovatelnými automaty
Výuka předmětů Inženýrská psychologie a Kognitivní vědy
správce
stránek lab. 109
jakub.mazal.jura@seznam.cz 2 2435 2530
513
Klán Petr
Doc.Ing.,CSc.
12110.3 Docent
Informační technika
petr.klan@gmail.com 2 2435 2814 305k
Kokeš Josef
Doc.Ing.,CSc.
12110.3 Docent
Teorie programování, operační systémy a programovací jazyky, expertní systémy
Josef.Kokes@fs.cvut.cz 2 2435 2660 408
Kolář Petr, Ing. Bc. Ph.D., Ing.Paed.IGIP 12110.3 Odborný asistent
Publikační referent ústavu
Řízení jakosti, bezporuchovost a spolehlivost systémů
kolar@fs.cvut.cz 2 2435 2530
513
Martinásková Marie
Ing., PhD.
12110.3 Odborná asistentka
Prostředky automatického řízení, PLC systémy, automatické řízení
Marie.Martinaskova@fs.cvut.cz 2 2435 2528 511
Němcová Šárka
Ing., Ph.D.
12110.2 odborný asistent
technologie přístrojové techniky
Sarka.Nemcova@fs.cvut.cz

22435 2585

21

Novák Jaroslav
Prof. Ing., CSc.
12110.1 profesor, vedení cvičení a seminářů Jaroslav.Novak@fs.cvut.cz 224 352 403

204

Novák Lukáš
Ing., PhD.
12110.1 odborný asistent, vedení cvičení a seminářů Lukas.Novak@fs.cvut.cz 224 352 570

318a

Novák Martin
Doc. Ing., Ph.D.
12110.1 docent, vedení cvičení a seminářů Martin.Novak@fs.cvut.cz 224 352 573

318

Papežová Stanislava
Doc. Ing., CSc.
12110.1 docent, vedení přednášek, cvičení a seminářů Stanislava.Papezova@fs.cvut.cz 224 352 401,224 383 206

208

Petrová Růžena
Ing., Ph.D.
12110.3 Odborná asistentka
proděkanka pro podporu výuky
člen grémia vedoucích FS
člen kolegia děkana FS
vedoucí - Oddělení studijní

Automatické řízení, simulace dynamických systémů, anizochronní stavové estimátory pro detekci poruch hereditárních systémů
Ruzena.Petrova@fs.cvut.cz 2 2435 2671
2 2435 5609
305i
(49b)
Rošický Jiří
Ing.
12110.2 odborný asistent jiri.rosicky@fs.cvut.cz 2 2435 2536 265
Sedlecká Zuzana 12110.1 sekretářka odboru elektro a ústavu 12110 Zuzana.Sedlecka@fs.cvut.cz 224 352 569

321

Simeunović Goran
Mgr., Ph.D.
12110.3 Odborný asistent
Goran.Simeunovic@fs.cvut.cz 22435 2877 410
Soukup Jan
Doc. Ing.,CSc.
12110.3 Docent
Vedení diplomantů oboru PŘT
Identifikace systémů, prostředky automatického řízení, PLC systémy
Jan.Soukup@fs.cvut.cz 22435 2814 305k
Studenovský Karel
Prof. Ing., DrSc.
12110.2 profesor
teorie a konstrukce optickomechanických přístrojů
Karel.Studenovsky@fs.cvut.cz

22435 2434

349

Šťastný Jiří
Doc. Ing., CSc.
12110.1 vedoucí laboratoří, vedení přednášek, cvičení a seminářů
správa rozvrhu odboru elektrotechniky
Jiri.Stastny@fs.cvut.cz 224 352 699

101HL

Šulc Bohumil
Prof. Ing.,CSc.
12110.3 Profesor
Teorie automatického řízení, prostředky automatického řízení, PLC systémy
Bohumil.Sulc@fs.cvut.cz 2 2435 2531 514
Turecký Miloslav 12110.1 mechanik . 224 352 708

46HL

Uhlíř Ivan
Prof. Ing., DrSc.
12110.1 vedoucí odboru Elektrotechniky,
vedení přednášek, cvičení a seminářů
Ivan.Uhlir@fs.cvut.cz 224 352 565

320

Vlček Josef
Ing., CSc.
12110.1 odborný asistent, vedení cvičení a seminářů Josef.Vlcek@fs.cvut.cz 224 352 403

204

Volf Jaromír
Prof. Ing., DrSc.
12110.1 vedení přednášek, cvičení a seminářů, autor Plantografu Jaromir.Volf@fs.cvut.cz 224 352 737

314

Vrána Stanislav
Ing.
12110.3 Odborný asistent
Teorie automatického řízení
Stanislav.Vrana@fs.cvut.cz 2 2435 2651 305h
Vyhlídal Tomáš
prof. Ing. Ph.D.
12110.3 Profesor
Výzkumný pracovník CAK
Tomas.Vyhlidal@fs.cvut.cz 22435 2877 410
Zámek Filip
Ing.
12110.3 Odborný asistent
Teorie automatického řízení, inženýrská informatika, matematické modely automatického řízení
zamek@zamek.cz 2 2435 2670 305e
Zicha Josef
Doc. Ing., CSc.
12110.2 docent
teorie a konstrukce optickomechanických přístrojů
Josef.Zicha@fs.cvut.cz

22435 2701

41

Zítek Pavel
Prof. Ing.,DrSc.
12110.3 Profesor
Vedoucí skupiny CAK při FS
Teorie automatického řízení, simulace dynamických systémů, anizochronní stavové estimátory pro detekci poruch hereditárních systémů
Pavel.Zitek@fs.cvut.cz 2 2435 2564 413
Žilka Miroslav
Ing.,CSc.
12110.3 Odborný asistent
Prostředky automatického řízení, PLC systémy
m.zilka@fs.cvut.cz 2 2435 2672 505c

E-mailové adresy naleznete v telefonním seznamu fakulty nebo na serveru usermap.

Poznámka - další čísla na odbor přesné mechaniky a optiky:
(telefon jen čtyřmístný - při volání mimo fakultu nutno nejprve vytočit 2 2435)

sekretariát PMO 2536  265
optická laboratoř (učebna) 5610  (domeček na dvoře)
laserová laboratoř ? 5614  "
" 5608  "
galvanovna 5007  
mechatronická laboratoř    10, blok G3 halových laboratoří
dílna    22, blok G3 halových laboratoří
knihovna 2673  365
počítačová laboratoř 2560  505a

Spojení na ostatní místnosti dalších odborů na stránkách odboru AŘII a serveru elektro.

Přehled dalších linek (neaktualizováno...)