Druhé cvičení

Vytvořte dokument v programu MS Word nebo alternativně v Openoffice, LibreOffice nebo LaTex (vlastní pc nebo notebook) a splňující následující formátové a věcné požadavky:

 1. Na Internetu vyhledejte vhodný článek, který bude při použití fontu 10 dlouhý 2 až 3 stránky. Doporučuji vložit jako holý text. Kdo nenajde dost dlouhý text, může vložit více kratších.
 2. Levý a pravý okraj stránky budou široké 13 mm každý.
 3. V dokumentu vytvořte alespoň dva hlavní nadpisy a dva podnadpisy kapitol s automatickým víceúrovňovým číslováním.
 4. Na začátku dokumentu bude nadpis a pod ním jméno, příjmení a e-mailová adresa studenta - obojí centrované, nadpis větším tučným písmem, druhý řádek kurzívou.
 5. Zbytek textu, ale nikoli zbytek dokumentu bude upraven do dvou sloupců a zarovnán do bloku. Do zbytku dokumentu za text doplňte body  i a další.
 6. Článek si zběžně přečtěte a napište na začátek prvního sloupce kurzívou jeho stručnou charakteristiku (abstrakt)
 7. Vyhledejte na Internetu vhodný obrázek k textu, nejprve jej uložte do souboru do svého adresáře a pak jej teprve vložte do dokumentu (například doprostřed výšky sloupce mezi dva odstavce ).
 8. Obrázky budou s popiskem pod obrázkem s automatickým očíslováním obrázku.
 9. Na konec dokumentu, v oblasti, která již nebude formátována jako dva sloupce, umístěte tabulku dle vzoru na tabuli (data opište doslovně) a upravte barevnost dle pokynů vyučujícího.
 10. Pod tabulku vložte rovnici, rovněž dle zadání vyučujícího (použijte Editor rovnic).
 11. Rovnici vystřeďte pomocí tabulátorů a na pravý okraj řádky doplňte její číslo (zarovnané podle tabelační zarážky "vpravo"), v našem případě "(1)" (jednička v závorce bez uvozovek). Alternativně můžete pro rozvržení rovnice a číslování použít místo tabulátorů tabulku o jednom řádku a dvou sloupcích
 12. Na konec dokumentu nakreslete jednoduché schema dle zadání vyučujícího.
 13. Zobrazte si a vyplňte záhlaví a zápatí. V záhlaví bude zleva jméno a příjmení studenta a vpravo název článku.
 14. Celé záhlaví bude podtrženo jednoduchou tenkou čarou, název článku bude umístěn tabulátory.
 15. V zápatí bude číslo stránky ve formátu "strana 3 z 5" - čísla musí být vložena polem.
 16. Záhlaví se neobjeví na první stránce.
 17. Vložte konec oddílu (nebo alespoň stránky) a na další stránku vygenerujte automatický obsah kapitol a obsah obrázků.

Zadání tabulky a rovnice pro studenty, kteří řeší úlohu v předstihu pro zaslání na e-mailovou adresu vyučujícího.

Poznámka - pokud chcete zkusit Latex, můžete začít s některým z on-line editorů. Například Overleaf.com pracuje i bez registrace.

Návod pro začátečníky

Některé body zadání jsou odkazy. Kliknutím na ně získáte návod pro řešení problému v prostředí Openoffice.org .

Možná bude užitečné se nejprve seznámit s prostředím Openoffice.org.

Další návody - jedna ze stránek "naležato", formáty programu Openoffice.org, ... (na stránce se pracuje)