Plán přednášek

Veškeré příklady jsou vytvořeny v Delphi 5 a předpokládají umístění v adresáři C:\TEMP. Zde najdete postup pro jejich načtení a pro převedení do jiných verzí Delphi.

Čísla stránek se vždy vztahují ke knize Marko Cantú: Delphi 4 - podrobný průvodce programátora, GRADA Publishing, 1999.

Přednáška 1

Historický vývoj programování. Pojem třídy objektů a instance objektu. Základní rysy OOP. Rozšíření jazyka PASCAL.

Přednáška 2

Zapouzdřenost na úrovni jednotek. Zapouzdřenost tříd. Specifikátory viditelnosti. RTTI.

Přednáška 3

Dědičnost v OOP. Implementace v Delphi. Vytvoření instance objektu. Kompatibilita přiřazení. Překrývání.

Přednáška 4

Polymorfismus. Kontext třídy a kontext parametrů. Překrytí (hiding) metod, direktiva reintroduce. Příklad, kdy je nutná pozdní (dynamická) vazba. Virtuální a dynamické metody. Overriding=přeřízení metody. Abstraktní metody. Konstruktor a destruktor. Přeřízení konstruktoru. Overloading=přetížení metod. Default parametry. Default parametry a přetížené metody.

Přednáška 5

Zprávy. Události. Ošetření výjimek a chyb. Obsluha událostí. Práce se zprávami Windows. Hook. Zprávy klávesnice, KeyPreview.

Přednáška 6

Práce se stringy. Zdroje. Tvorba nápovědy. Hinty. Práce s ikonami a obrázky.

Přednáška 7

Programování grafiky.

Přednáška 8

Programování grafiky II.

Přednáška 9

Vazba na objekty knihovny MS Office.

Přednáška 10

Thready.

Přednáška 11

Programování na internetu. Program PGP.

Přednáška 12