Plán cvičení

Veškeré příklady jsou vytvořeny v Delphi 5. Zde najdete postup pro jejich načtení a pro převedení do jiných verzí Delphi.

Čísla stránek se vždy vztahují ke knize Marko Cantú: Delphi 4 - podrobný průvodce programátora, GRADA Publishing, 1999..

Cvičení 1

Formulář, jeho vlastnosti a nastavení komponent na formuláři a práce s nimi: MainMenu, PopupMenu, TEdit, TButton, TMemo, TCheckBox, TRadioButton, TRadioGroup, TCheckListBox, TSplitter.

Cvičení 2

Předpřipravené formuláře: Win95/98 Logo App. Volání dalších formulářů. Dialog, okno modální a nemodální. Standardní dialogy.

Cvičení 3

Instalace komponent a balíčků. RX-Library. FormStorage, RxTrayIcon. Action list, Image list a práce s ikonami. Timer. Splash screen.

Cvičení 4

Ošetření výjimek a chyb. Obsluha událostí. Práce se zprávami Windows. Hook. Zprávy klávesnice, KeyPreview.

Cvičení 5

Práce se soubory a se streamy. Soubor INI a registry.

Cvičení 6

Práce se stringy. Tvorba nápovědy. Hinty.

Cvičení 7

TBitBtn, TSpeedButton, TImage, TStringGrid, TTabControl, TStatusBar, TProgressBar, TToolBar, TCoolBar. Dokování. Obsluha zaměření (focus).

Cvičení 8

Vytvoření komponenty. Vzorový formulář jako komponenta.

Cvičení 9

Thready. Programování na internetu.

Cvičení 10

rezerva

Cvičení 11

rezerva

Cvičení 12

Zápočet