ÚSTAV PŘÍSTROJOVÉ A ŘÍDICÍ TECHNIKY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZESBORNÍK ODBORNÉHO SEMINÁŘE


spojený s prezentací výsledků výzkumných projektů a nových iniciačních témat na ústavu 12110
28. - 29. května 2009

Třeboň, Česká republika
Kompletní sborník seminářeOBSAH SBORNÍKUPříspěvky odboru elektrotechniky

Mai Lam Do, Martin Novák
Zařízení pro pájení v parách s Peltierovými články
Jan Chyský
Charakteristiky benzinové elektrocentrály
René Neděla
Kombinace taktilních čidel a umělé inteligence
Martin Novák
Vektorové řízení vysokootáčkového synchronního stroje
Ondřej Stanke
Návrh a realizace ovládání dynamometru v prostředí controlweb

Příspěvky odboru přesné mechaniky a optiky

Jan Hošek, Jiří Šťastný
Nové typy optoelektronických senzorů a jejich využití v konstrukci přístrojů
Pavel Kajnar
Čočky s proměnnou ohniskovou vzdáleností
Matěj Karásek, Šárka Němcová, Michael Valášek, Filip Večeřa, Josef Zicha
Rychlý dalekohled pro detekci dosvitu gama záblesků
Matěj Karásek, Michael Valášek, Josef Zicha, Petr Svatoš
Návrh sférického mechanismu HexaSphere
Petr Mareček, Filip Kobrzek
Zařízení pro měření charakteristik vrtulových pohonů
Lukáš Marek, Josef Zicha, Michael Valášek
Ustavení montáže dalekohledu na principu redundantních mechanizmů
Jiří Rošický
Povrchové mikrostruktury
D. Šesták, V. Weinzettl, D. I. Naydenkova, J. Stöckel, I. Ďuran
Engineering of multi-diagnostic port-plug for COMPASS
Josef Zicha
Modifikace Kardanova kloubu

Příspěvky odboru automatického řízení a inženýrské informatiky

Jiří Bíla
Vývoj metod stanovení toků energie a látek ve vybraných ekosystémech
Jan Čihák, Stanislav Vrána
Rozšíření laboratorního modelu „kaskáda tří nádrží“
Tran Thanh Huan, Nguyen Ba Nghien, Josef Kokeš
WYSIWYG editor pro XML Form
Jakub Jura, Jiří Bíla
Filosofie emergentismu v počítačových vědách
Josef Kokeš
Hilbert-Huangova transformace aplikovaná v expertním systému
Petr Kolář
Vliv spolehlivosti lidí na aktivity v projektově řízených organizacích
Kamil Mrázek
WEbové řízení mechanického systému světělným paprskem
Růžena Petrová
Termokinetika půdní povrchové vrstvy
Ladislav Smetana
Nelineární adaptabilní neuro-regulátor
Stanislav Vrána
Zjišťování frekvenčních vlastností otevřeného obvodu v uzavřené regulační smyčce

Příspěvky externích pracovníků

Marie Válová, Ladislav Kolařík
Perspektivní metody spojování materiálů – přivařování svorníků
ISBN: 978-80-01-04353-0Editor: Doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.

© ČVUT 2009